Ifølge pantbekendtgørelsen kan der udbetales håndteringsgodtgørelse til butikker, der markedsfører drikkevarer til forbrugere med henblik på forbrug andetsteds – herunder til mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer.