Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Pligten til at udbyde opgaver er beskrevet i pantbekendtgørelsen, som regulerer det danske pantsystem.

Det betyder, at Dansk Retursystem i henhold til EU-udbudsdirektiv skal udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser, når den fastsatte tærskelværdi er nået.

Aktuelle udbud offentliggøres løbende i EU-Tidende. Du kan også se aktuelle udbud her:

EU-Tender for Pallet Boxes:

For direct access to the complete set of tender documents please follow the direct link below:

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=234476&B=DRS&PS=1&PP=

 

Short description of the procurement:

The background to this invitation to tender is DRS’s obligation to collect “Beverage Packaging” from Customers having subscribed with DRS. The procedure comprises the supply of pallet boxes including feet as set out in the definition in the tender conditions Section 1 as well as separate Feet. DRS uses the pallet boxes for collection at the individual customers of intact compacted “Beverage Packaging” consisting exclusively of compacted aluminium cans and compacted 1-way plastic bottles. The “Beverage Packaging” are collected at the customers in the pallet boxes, which are placed either directly on the floor in the bottle room or in other back premises, including outdoor, before collection. The detailed requirements and DRS’s use of the pallet boxes are described in the specification of requirements which is a part of the tender documents.

The deadline for submission of tender/offer is 7 May 2019 at 12.00 PM (UTC+1).

EU-udbud vedrørende indkøb af Komprimatorer:

For direkte adgang til udbudsmaterialet følg venligst nedenstående link:

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=236324&B=DRS&PS=1&PP=

 

Kort beskrivelse af indkøbet:

DRS ønsker at indkøbe Komprimatorer, som opfylder de tekniske og funktionelle krav, der er fastlagt i kravspecifikationerne for henholdsvis model A og B, der er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Dansk Retursystem A/S (i det følgende kaldet “DRS”) opfordrer virksomheder til at afgive tilbud på levering og montering af Komprimatorer model A og/eller B til Butikker udpeget af DRS på de vilkår, som er nærmere reguleret i udkast til Rammeaftalerne for model A og model B. DRS vil for hver af de 2 komprimatorer (model A og B) indgå 3 parallelle Rammeaftaler med de op til 3 Tilbudsgivere, der har tilbudt de laveste priser, og som samtidig overholder kravene i kravspecifikationerne for henholdsvis model A og model B. DRS henviser generelt til Kravspecifikationerne for Komprimatorerne for henholdsvis model A og model B.

Frist for afgivelse af tilbud er d. 7. maj 2019 kl. 12.00 dansk tid.