Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Pligten til at udbyde opgaver er beskrevet i pantbekendtgørelsen, som regulerer det danske pantsystem.

Det betyder, at Dansk Retursystem i henhold til EU-udbudsdirektiv skal udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser, når den fastsatte tærskelværdi er nået.

Aktuelle udbud offentliggøres løbende i EU-Tidende. Du kan også se aktuelle udbud her:

 

Dansk Retursystem A/S har annonceret et EU-udbud vedrørende fremstilling og levering af Sikkerhedscontainere

Kontrakten omfatter ny-fremstilling eller modificering af formværktøjer til sikkerhedscontainere, fremstilling i form af rotationsstøbning af sikkerhedscontainere herunder samling og montering af tilbehør, levering af sikkerhedscontainere samt levering af separate lille lågdel som DRS selv monterer/benytter f.eks. til erstatning for ødelagte lågdele.

Frist for at afgive tilbud er 23. marts 2020 kl. 12:00 lokal tid

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet følge venligst nedenstående link:

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/261997/0/0?returnUrl=&b=DRS


 

Dansk Retursystem A/S har annonceret et EU-udbud vedrørende Forsikringsydelser

Dansk Retursystem A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler:

— Delaftale 1: Erhvervsforsikring all risks, motorkøretøjsforsikring og transportforsikring,

— Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring,

— Delaftale 3: Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring og cyberforsikring,

— Delaftale 4: Rejseforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

 

Frist for at afgive tilbud er 30. marts 2020 kl. 12:00 lokal tid

 

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet følge venligst nedenstående link:

 

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/262190/0/0?returnUrl=&b=DRS