Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Pligten til at udbyde opgaver er beskrevet i pantbekendtgørelsen, som regulerer det danske pantsystem.

Det betyder, at Dansk Retursystem i henhold til EU-udbudsdirektiv skal udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser, når den fastsatte tærskelværdi er nået.

Aktuelle udbud offentliggøres løbende i EU-Tidende. Du kan også se aktuelle udbud her:

 

Dansk Retursystem A/S har annonceret et EU-udbud vedrørende fremstilling og levering af Sikkerhedscontainere

Kontrakten omfatter ny-fremstilling eller modificering af formværktøjer til sikkerhedscontainere, fremstilling i form af rotationsstøbning af sikkerhedscontainere herunder samling og montering af tilbehør, levering af sikkerhedscontainere samt levering af separate lille lågdel som DRS selv monterer/benytter f.eks. til erstatning for ødelagte lågdele.

Frist for at afgive tilbud er 23. marts 2020 kl. 12:00 lokal tid

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet følge venligst nedenstående link:

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/261997/0/0?returnUrl=&b=DRS


 

Dansk Retursystem A/S har annonceret et EU-udbud vedrørende Forsikringsydelser

Dansk Retursystem A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler:

— Delaftale 1: Erhvervsforsikring all risks, motorkøretøjsforsikring og transportforsikring,

— Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring,

— Delaftale 3: Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring og cyberforsikring,

— Delaftale 4: Rejseforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

 

Frist for at afgive tilbud er 30. marts 2020 kl. 12:00 lokal tid – tidsfrist ændret, se nedenfor

Som følge af den ekstraordinære samfundsmæssige situation pga. coronavirus herunder myndighedernes initiativer til at forhindre smittespredning har DRS valgt at forlænge tilbudsfristen med 15 dage for dette udbud således at tilbudsfristen i stedet nu er d. 14. april 2020 kl. 12.00 dansk tid – der er i den forbindelse blevet afsendt ændringsbekendtgørelse hvor denne forlængelse af frist fremgår.
Som følge af denne ændring til udbudsbekendtgørelsen sker der samtidigt ændring til tidsplanen anført i udbudsbetingelsernes pkt. 7 – hvor fristen for afgivelse af tilbud ændres tilsvarende som anført ovenfor til i stedet at være d. 14. april 2020 kl. 12.00 dansk tid.

 

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet følge venligst nedenstående link:

 

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/262190/0/0?returnUrl=&b=DRS