Som hovedregel er det ulovligt at overdrage ikke pantmærkede – og/eller ikke tilmeldte – pantbærende emballager til andre. I kan dog søge om fritagelse fra en række af de forpligtelser, hvis I som producent eller importør af drikkevarer ønsker at testmarkedsføre et produkt eller uddele smagsprøver.

Reglerne om testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver er beskrevet i pantbekendtgørelsen. I kan opnå fritagelse for op til 2000 styk emballager af samme produkttype.

Fritagelse fra pantbekendtgørelsens regler

Ved testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver kan I blive fritaget fra at:

 • mærke engangsemballagen med pantmærke.
 • opkræve og betale pant for emballagen.
 • betale gebyrer.
 • føre regnskab over antal markedsførte emballager.
 • salgsrapportere antal markedsførte emballager.

Vilkår for testmarkedsføring

For at opnå fritagelse ved testmarkedsføring skal følgende vilkår være opfyldt:

 • Testmarkedsføring må kun ske med henblik på forbrug på udskænkningsstedet fx på hoteller, restauranter.
 • Produktet, som I ønsker testmarkedsført, må ikke være markedsført i Danmark inden for de seneste 12 måneder. Hverken af jer selv eller andre producenter eller importører her i landet.
 • Emballagen skal genanvendes eller genpåfyldes efter brug.

Vilkår for uddeling af smagsprøver

For at opnå fritagelse ved uddeling af smagsprøver skal følgende vilkår være opfyldt:

 • I må ikke have markedsført det pågældende produkt i Danmark inden for de seneste 12 måneder.
 • Produkttet må ikke sælges, og ved uddelingen skal smagsprøverne hældes i glas, kop eller bæger.
 • Emballagen skal genanvendes eller genpåfyldes efter brug.

Ansøgning til Dansk Retursystem

 • Ansøgning om fritagelse fra visse krav i pantbekendtgørelse ved testmarkedsføring eller uddeling af smagsprøver sendes til Dansk Retursystem, att. juridisk afdeling. Her får I også hjælp, hvis I har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen. Ring på tlf. 43 32 32 32 og spørg efter juridisk afdeling eller send en mail.
 • Producenter skal sende ansøgningen til Dansk Retursystem senest to uger før tidspunktet for første testmarkedsføring eller uddeling af smagsprøver af det pågældende produkt.
 • Importører skal sende ansøgning til Dansk Retursystem senest to uger før tidspunktet for første import af det pågældende produkt.
 • I jeres ansøgning skal I redegøre for, hvordan I vil opfylde vilkårene for at opnå fritagelse for testmarkedsføring eller uddeling af smagsprøver. I skal også oplyse tid og sted for testmarkedsføringen eller uddelingen af smagsprøver. Og vedlægge dokumentation for, hvordan emballagen vil blive genanvendt, hvis den ikke ønskes indsamlet af Dansk Retursystem.
 • Hvis I ønsker emballagen indsamlet af Dansk Retursystem, skal I også tilmeldes vores indsamling. I vil modtage nærmere information, hvis jeres ansøgning går igennem.
 • Til sidst skal I udfylde et skema med jeres stamdata og data for emballagen. Find det i menuen til højre på siden.
 • Endelig skal I sammen med ansøgningen sende to styk emballager af produktet, som I ønsker testmarkedsført eller uddelt som smagsprøver.

Afgørelse om fritagelse

Hvis Dansk Retursystem vurderer, at I kan opnå fritagelse fra visse af pantbekendtgørelsens krav om pant med videre, vil I modtage et brev, hvor de gældende vilkår for testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver er beskrevet. Hvis I ikke kan opnå fritagelse, vil I modtage et brev med årsagen til at I ikke har opnået fritagelsen.

I kan klage til Miljøstyrelsen hvis I ikke er enige i Dansk Retursystems afgørelser. En vejledning om klageadgangen er vedlagt det brev, I modtager.