Som importør og producent af pantbelagte drikkevarer skal I tilmelde jeres emballager til Dansk Retursystem.

Hvis I efter tilmeldingen foretager særlige ændringer i produktet eller emballagen, kræver det en ny vurdering af tilmeldingen – som kan medføre en ny tilmelding og dermed en ny stregkode.

Det emballagetilmeldingsbevis, I har modtaget, og jeres tilmelding vedrører altså kun præcis den flaske og den etiket, som Dansk Retursystem har godkendt i forbindelse med jeres tilmelding.

I skal derfor altid sende nye ændringer til Dansk Retursystem. Så kan vi tage stilling til, om der er tale om en ny tilmelding eller om jeres eksisterende tilmelding kan rumme ændringerne.

Det gælder følgende ændringer:

  • Ændring i allerede fremsendt eller godkendt etiketlayout. Et nyt etiketlayout skal altid sendes til Dansk Retursystem, oftest vil en designopdatering dog sjældent kræve en ny-tilmelding.
  • Ændring i flaskeform. I skal altid informere Dansk Retursystem om en ændret flaskeform, da det kan betyde, at returautomaterne ikke kan genkende flasken. Mindre ændringer kan i praksis ofte håndteres uden ny-tilmelding.
  • Ændring i volumen – kan have betydning for både pant og gebyrer og udløser krav om ny-tilmelding.
  • Ændring af navn kræver altid en ny-tilmelding – se mulighed for særlige tilmeldinger.
  • Ændring af indhold kræver altid en ny-tilmelding – se mulighed for særlige tilmeldinger.
  • Ændring af emballagens farve eller materiale – herunder også lågets eller etikettens materiale – kan medføre ændringer i gebyret og eventuelt krav om ny-tilmelding.
  • Ændring af stregkode kræver altid ny-tilmelding.

Ejerskifte m.m.

Hvis I som producent eller importør ønsker at overdrage en emballage eller et produkt til en anden virksomhed, skal I være opmærksom på, at det kan betyde, at I skal tilmelde jer på ny og skifte stregkode. Kontakt altid Dansk Retursystem i god tid.

Særlige tilmeldinger

Der findes dog særlige muligheder for tilmeldinger, hvor visse ændringer kan gennemføres uden krav om ny-tilmelding.