Det er vigtigt, at I tilmelder og pantmærker jeres produkter. Manglende tilmelding er ulovlig. I risikerer, at SKAT beslaglægger varerne enten ved grænsen når I importerer dem eller senere.

Manglende tilmelding betyder også, at returautomaterne ikke udbetaler pant, og at forbrugerne dermed bliver snydt for pant. Det er hverken godt for retursystemet eller for tilliden til jeres virksomhed.

Import af drikkevarer

Bemærk, at produkter godt kan importeres, uden at de er pantmærket – men de skal være tilmeldt Dansk Retursystem før import. Kopi af emballagetilmeldingsbeviset skal altid følge produkterne, uanset hvorfra de importeres.

De importerede produkter, skal være pantmærket, inden de sælges eller udleveres af importøren.

Har I en butik eller andet salgssted, der sælger direkte til forbrugere, må der ikke være produkter uden pantmærker på salgsstedet. Der må gerne være produkter uden pantmærkning på et lager. Produkterne skal dog være tilmeldt, og lageret skal ligge i en afstand af mindst 1 kilometer fra salgsstedet.

Ved import af produkter tilmeldt med et sekundært, selvklæbende pantmærke, som manuelt sættes på emballagen, skal I være opmærksom på følgende:

  • Den oprindelige stregkode og GTIN (tidligere EAN-nummer), som fremgår af emballagetilmeldingsbeviset, skal stemme overens med den oprindelige og direkte påtrykte stregkode og GTIN på det produkt, I er ved at importere.
  • Der kan være produkter uden en direkte påtrykt og oprindelig stregkode og GTIN. De vil altid blive mærket sekundært med et selvklæbende pantmærke med en unik dansk stregkode og GTIN-nummer.