Pantbelagte produkter skal altid tilmeldes, før de kan markedsføres.

Hvis I som importør eller producent ønsker at sælge drikkevarer omfattet af pant- og retursystemet på det danske marked, skal I tilmelde jeres emballager og produkter til Dansk Retursystem.

Med markedsføring forstås enhver form for salg, udlevering, overdragelse eller udbud til slag. Herunder i restaurationer, auktionshuse, konkursbo, butikker, liberale erhverv, på lagre, mobile lagre, festivaler, via internettet, ombord på indenrigsfly i Danmark og til egne medarbejdere m.v.

Ved tilmelding af emballager sørger Dansk Retursystem for, at emballagerne kan genkendes i returautomaterne, når forbrugere afleverer dem.

Tilmeldingsprocedure

Når I skal tilmelde en emballage og et produkt, skal I logge ind på vores portal for importører og producenter – emballageregistrering.dk. Men før tilmelding af emballager og produkter skal I tage stilling til, om emballagen skal tilmeldes som genpåfyldelig eller som engangsemballage.

Genpåfyldelige emballager

Genpåfyldelige emballager er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. I skal selv sørge for et system til indsamling af genpåfyldelige emballage, og der er en del flere krav forbundet med tilmelding af genpåfyldelige emballager.

Engangsemballager

Engangsemballager bruges én gang før genanvendelse af materialet og indsamles af Dansk Retursystem hos returmodtagere. Dansk Retursystem sørger for genanvendelse af emballagerne, så gamle dåser og flasker bliver til nye. Engangsemballager skal pantmærkes før markedsføring.

Start tilmelding af emballager i god tid

Det er en god idé at begynde tilmeldingen i god tid. Det tager højst fire uger at afgøre, om et produkt kan tilmeldes. Det forudsætter, at Dansk Retursystem har modtaget:

  • korrekt udfyldte tilmeldingsskemaer.
  • eventuel yderligere dokumentation.
  • to emballager af hver produktvariant (smagsvariant).
  • at pantmærkningen gældende for engangsemballage overholder pantbekendtgørelsens krav.

Vi har brug for emballagen

I forbindelse med tilmeldingen bliver I bedt om at sende to eller flere eksemplarer af den pågældende emballage til Dansk Retursystem. Det gælder uanset, om I vil tilmelde genpåfyldelige eller engangsemballager. Det sker for at sikre korrekt aflæsning og korrekt udbetaling af pant. I vil få yderligere information i forbindelse med tilmeldingen.

Det koster 2.000 kr. eksklusiv moms for tilmelding af den første emballage i et kalenderår, mens de efterfølgende tilmeldinger samme år er gratis.

Tilmelding før markedsføring

Pantbelagte produkter skal altid tilmeldes, før de kan markedsføres. Senest en uge efter vi har modtaget jeres tilmelding og alle nødvendige oplysninger, sender vi en bekræftelse på tilmeldingen.

Hvis alle krav til tilmeldingen er opfyldt, kan I markedsføre og sælge det pågældende produkt senest fire uger efter, vi har modtaget jeres tilmelding. Den konkrete dato vil fremgå af det tilmeldingsbevis, vi sender til jer, når tilmeldingsprocessen er afsluttet. I kan læse vores designguide til emballage.

Læs også vores informationsfolder: Kom godt i gang, som kan downloades øverst til højre

Hvad er omfattet af pantbekendtgørelsen?

Det er som udgangspunkt indholdet i en flaske eller dåse, der afgør, om produktet er omfattet af pantbekendtgørelsen og dermed skal have pant på emballagen. Det er Miljøstyrelsen, der har fastlagt, hvilke drikkevarer det gælder. Den præcise oversigt fremgår af pantbekendtgørelsens § 1.

Læs mere om pantpligtige produkter