Som udbyder skal I stille sikkerhed for betaling af pant og gebyrer i bestemte situationer:

  • Før I første gang søger om at tilmelde engangsemballager med primær mærkning.
  • Hvis I som udbyder af tilmeldte emballager med sekundær mærkning (pantetiketter) – eller af genpåfyldelige emballager – ønsker at ændre mærkningen af emballagerne til primær mærkning (med tryk direkte på produktetiketten eller direkte på emballagen).
  • Hvis I som udbyder af tilmeldte emballager med sekundær mærkning eller af genpåfyldelige emballager ønsker at tilmelde nye produkt og emballagetyper med primær mærkning.

Vi kan først afgøre, om I kan få tilmeldt en emballage og et produkt til primær mærkning, når sikkerhedsstillelsen er på plads. Det er gældende regler som siger, at Dansk Retursystem skal kræve denne sikkerhedsstillelse.

Vi kontakter jer, når I tilmelder et produkt i primær mærkning og er omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse.

Sikkerhed i særlige situationer

I særlige situationer skal I også stille sikkerhed for allerede tilmeldte emballager i primær mærkning. Det kan ske, hvis der er tale om en særlig økonomisk risiko for Dansk Retursystem – fx hvis I har forfalden gæld til os.

Så meget skal I stille i sikkerhed

Det er en konkret vurdering, hvor meget I skal stille i sikkerhed.  Vi kan kræve op til 500.000 kr. Derefter kan sikkerhedsstillelsen efter en konkret vurdering justeres både op og ned i størrelse.

Hvis I udelukkende markedsfører engangsemballager af glas, er kravet op til 100.000 kroner. Kravet kan stige, hvis I som udbyder ikke længere kun, eller i hvert fald overvejende, markedsfører engangsemballager af glas.

Da der er tale om en konkret vurdering, bør I altid kontakte Dansk Retursystem for nærmere vejledning om sikkerhedsstillelse. Skriv til [email protected]

Sådan stiller I garanti

I kan stille sikkerhed på flere måder – fx:

  • bankgaranti
  • deponering af kontanter
  • kautionsforsikringspolice
  • pant i fast ejendom m.fl.

På dansk, engelsk eller tysk

Dokumenterne vedrørende sikkerhedsstillelse skal være skrevet på dansk, engelsk eller tysk. Hvis Dansk Retursystem ikke kan godkende jeres garanti, kan I tilmelde jeres emballager med sekundær mærkning.

Sikkerhed i to år

Som udgangspunkt skal I stille sikkerhed for betaling af pant og gebyrer i to år. Perioden kan forlænges, hvis det vurderes, at udbyderen udgør en økonomisk risiko for pantsystemet. I skal også være opmærksomme på, at tilmelding til primær mærkning kan bortfalde, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes.