Ved sekundært mærkede emballager har I betalt pant ved køb af pantetiketter. Rapportering er nødvendig for, at Dansk Retursystem kan opkræve de rette gebyrer.

I kan vælge slet ikke at rapportere jeres salg og betale gennemsnitlige driftsgebyrer. Eller I kan rapportere på et detaljeret niveau og betale gebyrer på basis af det faktiske salg. Vær opmærksom på, at valget af rapporteringsform er bindende for indeværende kalenderår.

Ingen rapportering

Ingen rapportering kan med fordel vælges, hvis:

  • I ønsker mindst mulig administration.
  • Gennemsnitsgebyrer for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end de faste gebyrer.

Hvis I vælger ingen rapportering, betaler I gennemsnitsgebyrer, pant og fremstillingsomkostninger, når I køber pantetiketter. I behøver herefter ikke at rapportere jeres salg.

Ingen rapportering er en administrativ lettelse for mange, især mindre producenter og importører, men det betyder også, at Dansk Retursystem ikke kan beregne, om I har betalt for lidt eller for meget i gebyrer. Derfor betaler I et gennemsnitligt driftsgebyr. Det kan i nogle tilfælde være en ulempe, hvis gennemsnitsgebyrerne for netop jeres emballagetyper er betydelig højere end driftsgebyrerne. I så fald kan I vælge detaljeret rapportering.

Detaljeret rapportering pr. kalendermåned

Detaljeret rapportering pr. kalendermåned kan med fordel vælges, hvis:

  • Driftsgebyrerne for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end gennemsnitsgebyret.
  • I ønsker, at Dansk Retursystem løbende opgør jeres gebyrer, baseret på det faktiske salg.
  • I allerede har et it-system, som kan hjælpe jer med at håndtere den detaljerede rapportering.

Ved denne rapporteringsform skal der i forbindelse med køb af pantetiketter kun betales pant og fremstillingsomkostninger. Hver kalendermåned skal I rapportere til Dansk Retursystem, hvor mange sekundært mærkede engangsemballager I sælger pr. produkt (GTIN-nummer) til hver enkelt kunde. I betaler herefter faste gebyrer baseret på det faktiske salg.