I februar 2014 kom der en ny pantbekendtgørelse med ændrede regler for rapportering. Hvis I har haft produkter tilmeldt på lempet rapportering før februar 2014, kan I være omfattet af en overgangsordning for rapportering.

Følgende kombinationer af emballagetype og rapporteringsform er omfattet af den overgangsordning:

 • Primært mærkede glasemballager på lempet rapportering.
 • Primært mærkede plastemballager på lempet rapportering.
 • Primært mærkede metalemballager på lempet rapportering.

Hvis I ved tilmelding af en ny emballage bliver omfattet af overgangsordningen, vil I blive kontaktet.

Kontakt vores økonomiafdeling, hvis I har spørgsmål til overgangsordningerne.

Læs manualer:

Overgangsordning for importører/producenter med primært mærkede GLAS-emballager på lempet rapportering før 1. februar 2014

 • I har kun glas i jeres sortiment og tilmelder et nyt produkt i glasemballage: Ingen ændring. I kan fortsætte på lempet rapportering, så længe I kun har glas, og jeres samlede salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager pr. år. Ellers skal I overgå til detaljeret rapportering.
 • I har kun glas i jeres sortiment og tilmelder et produkt i plast- eller metalemballage: I skal rapportere detaljeret for jeres produkter i plast- eller metalemballage, men kan blive på lempet rapportering for jeres produkter i glas, så længe I ikke sælger mere end 1 million glasemballager om året. Det betyder, at I har to forskellige rapporteringsformer.

Vi anbefaler, at I overgår til detaljeret rapportering for hele jeres sortiment. Hvis jeres samlede salg overstiger 2,5 millioner emballager pr. år, skal I over på detaljeret rapportering. Hvis I fravælger lempet rapportering, skal I være opmærksom på, at I ikke kan komme tilbage på lempet rapportering igen.

Som hidtil er det en betingelse for lempet rapportering, at I ikke kommer i betalingsstandsning eller har anden gæld til Dansk Retursystem.

Overgangsordning for importører/producenter med primært mærkede PLAST-emballager på lempet rapportering før 1. februar 2014

 • I har plastemballager (og evt. metal) i jeres sortiment og tilmelder det første produkt i glasemballage: Ingen ændring – I kan fortsætte på lempet rapportering for alle jeres produkter, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager.
 • I har plastemballager (og evt. metal) i jeres sortiment og tilmelder endnu et produkt i plastemballage: I må gerne blive på lempet rapportering for alle jeres produkter, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner  engangsemballager.
 • I har kun plastemballager (og evt. glas) og tilmelder det første produkt i metalemballage: I skal rapportere detaljeret for metalemballager, men må blive på detaljeret for plastemballager og glasemballager, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager. Det vil sige, at I har to rapporteringsformer. Vi anbefaler, at I overgår til detaljeret rapportering for alle jeres emballager.

Hvis I fravælger lempet rapportering, skal I være opmærksom på, at I ikke kan komme tilbage på lempet rapportering igen.

Som hidtil er det en betingelse for lempet rapportering, at I ikke kommer i betalingsstandsning eller har anden gæld til Dansk Retursystem.

Overgangsordning for importører/producenter med primært mærkede METAL-emballager på lempet rapportering før 1. februar 2014

 • I har metalemballager (og evt. plast) i jeres sortiment og tilmelder det første produkt i glasemballage: Ingen ændring. I kan fortsætte på lempet rapportering, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager.
 • I har metalemballager (og evt. plast) i jeres sortiment og tilmelder endnu et produkt i metalemballage: I må gerne blive på lempet rapportering for alle jeres produkter, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager.
 • I har kun metalemballager (og evt. glas) og tilmelder det første produkt i plastemballage: I skal rapportere detaljeret for plastemballager, men må blive på detaljeret for metalemballager og glasemballager, så længe jeres samlede årlige salg ikke overstiger 2,5 millioner engangsemballager. Det vil sige, at I har to rapporteringsformer. Vi anbefaler, at I overgår til detaljeret rapportering for alle jeres emballager.

Hvis I fravælger lempet rapportering, skal I være opmærksom på, at I ikke kan komme tilbage på lempet rapportering igen.

Som hidtil er det en betingelse for lempet rapportering, at I ikke kommer i betalingsstandsning eller har anden gæld til Dansk Retursystem.