Hvis I udelukkende har primært mærkede engangsemballager af glas i jeres sortiment, og jeres årlige salg ikke overstiger 1 million engangsemballager, kan I vælge lempet rapportering for hver kalendermåned.

Ved lempet rapportering kan I nøjes med at give lidt færre oplysninger om jeres salg af produkter og i forhold til oplysninger om jeres kunder. Vær opmærksom på, at valget er bindende for indeværende kalenderår.

Lempet månedsrapportering for glas kan med fordel vælges, hvis I ønsker mindre administration i forhold til rapporteringen.

Rapporteringsniveau

Til denne rapporteringsform skal I vælge ét af tre lempede rapporterings-niveauer:

  1. Rapportering af det samlede salg pr. pantgruppe og pr. materialegruppe, fx antal pant A i glasflasker. Gebyrerne beregnes ud fra gennemsnitsgebyrerne.

  2. Rapportering af det samlede salg pr. volumen og pr. materialetype, fx antal 0,33 l i aluminiumsdåse. Gebyrerne beregnes ud fra driftsgebyrer.

  3. Rapportering pr. kundegruppe (butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende) pr. volumen pr. materiale, fx antal 0,25 l i glasflasker til butikker. De samlede gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer.

For at vælge det rapporteringsniveau, der passer bedst til jer, kan I sammenligne udgifter til gennemsnitsgebyrer med udgifter til driftsgebyrer for netop jeres sammensætning af emballager og vælge den mest fordelagtige gebyrberegning.

Har I en valgmulighed, og ønsker I at vælge det administrativt letteste rapporteringsniveau, skal I vælge rapporteringsniveau 1.

På baggrund af jeres rapportering opkræver Dansk Retursystem pant og gebyrer baseret på det faktiske salg.