Hvis I markedsfører produkter i genpåfyldelige emballager, skal I rapportere jeres salgs- og returmængder for salg til butikker.

Det vil sige erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrug et andet sted, end der hvor de er købt. Det gælder også mellemhandlere med et fast forretningssted og et bredt sortiment af dagligvarer.

Rapportering via portalen

Både salgs- og returrapportering skal ske via Dansk Retursystems portal senest den 15. i hver kalendermåned. Det er det eneste sted, udbydere kan rapportere.

Salgsrapportering

For salgsrapportering kan I vælge mellem månedlig detaljeret eller lempet salgsrapportering – afhængig af, hvor meget I sælger om året. Vær opmærksom på, at jeres valg er bindende for indeværende kalenderår.

Returrapportering

I skal altid rapportere jeres returtagning af emballager på et detaljeret niveau hver kalendermåned. Det vil sige for hver butik (herunder distributører) eller hver mellemhandler – angivet med navn og adresse – fordelt på de tre salgs- og returgrupper:

  • Emballager af glas.
  • Emballager af plast på 0,99 liter og derunder.
  • Emballager af plast på 1 liter og derover.

På baggrund af jeres rapportering af salgsmængder kan Dansk Retursystem opkræve de rigtige gebyrer. Og på baggrund af returrapporteringen kan Dansk Retursystem udbetale håndteringsgodtgørelse til jeres kunder.

Desuden skal I 1 gang årligt rapportere jeres samlede salg, for at Dansk Retursystem kan opgøre returprocenten.

Lempet månedlig salgsrapportering

I kan kun vælge lempet rapportering, hvis I sælger under 20 millioner genpåfyldelige emballager om året. Lempet rapportering er administrativt lettere, da I kun skal rapportere, hvor meget I sælger til butikker (herunder distributører) samlet og til mellemhandlere samlet, fordelt på de tre salgs- og returgrupper – se ovenfor.

Detaljeret månedlig salgsrapportering

Sælger, udleverer eller overdrager I mere end 20 millioner genpåfyldelige emballager pr. år, skal I rapportere detaljeret. Det betyder, at I rapporterer jeres salg for hver kalendermåned, for hver enkelt kunde – angivet med navn og adresse – fordelt på de tre salgs- og returgrupper – se ovenfor.

Månedlig Returrapportering

I skal hver måned rapportere, antallet af emballager, I har taget retur for hver enkelt af jeres butikskunder pr. salgs- og returgruppe. For denne rapportering er det ikke muligt at få lempet rapportering, idet rapporteringen er afgørende for, at Dansk Retursystem kan sikre, at jeres kunder med krav på håndteringsgodtgørelse, kan få det for de af jeres emballager, de håndterer.

Obligatorisk årlig rapportering

Én gang årligt skal alle producenter og importører rapportere deres samlede salg og samlede returmængder for genpåfyldelige emballager, dvs. også salg til kunder, som ikke er butikker. På baggrund af de indberettede tal kan Dansk Retursystem beregne den landsdækkende returprocent for genpåfyldelige emballager.

Dansk Retursystem har desuden pligt til at kontrollere, at jeres samlede returprocent for genpåfyldelige emballager er på 75 procent efter et år – og efter to år skal returprocenten svare til en engangsemballage af samme materiale.

Der er krav om, at returprocenten for genpåfyldelige emballager er 98 %.

Rapporteringen sker direkte til Dansk Retursystem på et skema, som I får tilsendt. Vi anbefaler, at I gennemlæser Dansk Retursystems manual om rapportering.