Det danske pant- og retursystem bygger på ’forureneren betaler’-princippet.

Det betyder, at producenter og importører betaler gebyrer for hver enkelt emballage de sælger, udleverer eller på anden måde overdrager på det danske marked.

Hvad skal rapporteres og hvorfor?

For at Dansk Retursystem kan opkræve de korrekte beløb for pant og gebyrer hos importører og producenter – og udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for klargøring af engangsemballager – skal importører, producenter, mellemhandlere og distributører rapportere salg for tilmeldte produkter og emballager.

Hvis I sælger genpåfyldelige flasker, skal importører, producenter, mellemhandler og/eller distributører også rapportere deres returmængder for butikker, så Dansk Retursystem kan udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for at sortere genpåfyldelige emballager.

For udbetaling af håndteringsgodtgørelse for klargøring af engangsemballage, har Dansk Retursystem allerede de nødvendige data.

Hvem skal have rapporteringen og hvordan?

Jeres salgstal er konkurrencefølsomme. Derfor sker rapporteringen gennem et uafhængigt revisionsselskab, som behandler dataene og sender de summerede tal videre til Dansk Retursystem.

Rapportering skal ske via Dansk Retursystems portal for importører, producenter og mellemhandlere, som I får adgang til, når I er registreret hos os. Det er den person, som I skriver ind i systemet som primær kontaktperson, der automatisk kan rapportere for jer. I kan også vælge en suppleant til at rapportere.

Selvom I rapporterer via Dansk Retursystems portal, har Dansk Retursystem ikke adgang til jeres data. De sendes via et sikkert link direkte til Revisionsinstituttet.

Fra 2016 er der indført rapportering hver kalendermåned. Fristen for rapportering er nu den 15. i den efterfølgende kalendermåned.

Forskellige rapporteringsniveauer

Der er forskel på, om man er importør og producent eller mellemhandler og distributør. Der stilles således faste krav til mellemhandlere og distributørers rapportering.

Som producent og importør skal I som udgangspunkt rapportere jeres salgsmængder på et detaljeret niveau. I særlige tilfælde har I mulighed for at vælge at rapportere på et lempet niveau, hvor I skal afgive færre oplysninger – læs mere nedenfor.

I de tilfælde hvor I kan vælge mellem forskellige rapporteringsformer, skal I være opmærksomme på, at valget er bindende for et kalenderår. Ønsker I at ændre jeres rapporteringsform, kan det derfor først ske for det kommende år. En eventuel ansøgning om omvalg skal sendes til Dansk Retursystem senest den 30. november året før.

Rapportering på overgangsordning

Importører og producenter, som har haft emballager tilmeldt før 1. februar 2014, kan desuden være omfattet af en overgangsordning. Læs mere i menuen til højre her på siden.

Mellemhandlere og distributører

Mellemhandlere og distributører kan læse mere om deres forpligtelser i det danske pantsystem i afsnittet her på hjemmesiden om netop mellemhandler og distributør.