Årsrapport - Dansk Retursystem

Det er mange gange dyrere at producere emballager af nye råvarer end at fremstille ved at genanvende de brugte emballager. Men værdien af genanvendelse kan ikke kun gøres op i penge. For ud over, at vi sparer energi, undgår vi også at bruge dyrebare ressourcer. Men det slutter ikke her. Når vi genanvender, udleder vi mindre spildevand og mindre CO2, end når vi producerer noget nyt. Summen af Dansk Retursystems indsats er større end de enkelte dele. For pantsystemet handler om mere end energi, mere end ressourcer, mere end klima. Det handler om hele værdikæden i et globalt og lokalt perspektiv. Det danske pantsystem er cirkulær økonomi i fineste form.

Materiale fra årsrapporten til download

Omsætning 2015-2017
460 medarbejdere ved DRS
7 kg raastoffer spares, når 100 emballager genanvendes
Emballagens livscyklus
79pct andre indtaegter
6 kg raastoffer spares, når 100 plastflasker genanvendes
Andel af markedet
58pct mindre CO2 ved at genanvende en glasflaske
5 kg råstoffer spares, når 100 dåser genanvendes til nye
114000 tons CO2 sparet pga genanvendelse
34 kg raastoffer spares når 100 glasflasker genanvendes
9 ud af 10 emballager kom retur
25.100 registrerede daaser og flasker med pant
-29pct CO2 pr. indsamlet emballage i 2017 sammenlignet med 2014
1000 kunder dagligt

De fem seneste årsrapporter:

2017 (pdf)
2016 (pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)
2013 (pdf)