Årets panthelte 2017 fra 2 klasse fra Nors skolen ved Thisted.

Undervisningsvejledning - Årets Panthelte

Sådan kan du gribe konkurrencen an

For at blive Årets Panthelte, er der to overordnede opgaver, I skal igennem som klasse.

For det første skal I lære om klima og genanvendelse. Til det har vi udviklet forskelligt undervisningsmateriale, bl.a. bogen Tom Dåse og hans genan-venner, som I kan bestille som klassesæt her. Vi har også udviklet et online læringsunivers, som hedder www.daaserydderen.dk. Her finder I online spil og andet online materiale.

For det andet skal I samle tomme flasker og dåser. I kan både samle dåser og flasker med pant og dem uden. Vi anbefaler, at I tæller dåser og flasker løbende og registrerer antallet på barometeret. Grunden til, at vi anbefaler, at I indberetter løbende er, at det er sjovere og mere motiverende for alle, hvis man undervejs i konkurrencen kan følge med i sin placering og ikke bliver overrasket ved, at en af deltagerklasserne først indberetter alle deres tomme emballager den sidste dag.

Sådan gjorde læreren Mette fra Nors

Da 2. a fra Nors skole i 2017 vandt konkurrencen om at blive Årets Panthelte, var det med hjemmelavet dåsefabrik i skolegården og hjælp fra lokalmiljøet. I det følgende kan du få et indblik i, hvordan klasselærer Mette Pedersen greb klimakonkurrencen an.

I teksten Undervisningsforløb(nedenfor) kan du få ideer til, hvordan I kan arbejde med emnet. I bilagene kan du se konkrete eksempler på, hvordan hun gjorde i praksis.  (Det hele han downloades i en Power point ved at trykke på den lille pil i venstre hjørne på filen)

Og husk, I behøver ikke have plads til containere og minifabrikker. Mindre kan også gøre det. Det vigtigste er, at børnene får indsigt i, hvad det betyder for klimaet, når vi genanvender i stedet for at smide ud. For når vi sammen gør noget for naturen, er alle vindere.

Vi er rigtig glade for, at Mette Pedersen har stillet sit materiale til rådighed. Vi håber, det kan give dig inspiration til, hvordan du selv vil gribe konkurrencen an.