Årets Panthelte - Konkurrence for skoleklasser

Hvert efterår afholder Dansk Retursystem konkurrencen ”Årets Panthelte” for 0.-4.-klasser landet over. Børnene skal i løbet af én uge lære om klima og genanvendelse og samle tomme flasker og dåser. Den klasse, som samler flest tomme dåser og flasker, vinder titlen som ”Årets Panthelte”. Med titlen følger 2000 kr. til klassekassen. I 2019 blev præmien overrakt af Sebastian Klein.

Klima og bæredygtighed på skoleskemaet

Dansk Retursystem står for det danske pantsystem, men derudover arbejder vi også med at udvikle skolemateriale og inspirere til at sætte klima og genanvendelse på skoleskemaet. Det gør vi blandt andet for at skabe tidlig opmærksomhed på miljøadfærd og her er pantsystemet en meget konkret måde for børnene at lære om miljø og klima. Samtidig vil vi gerne imødekomme en stigende interesse og bekymring for klimaforandringer blandt børn og unge.

Vi oplever, at børn og unge har klima højt på dagsordenen. De interesserer sig for det og vil gerne lære om råstoffer, drivhuseffekt osv. Men de bekymrer sig også. Derfor skal de vide, at de kan gøre en forskel, og at de faktisk allerede gør en forskel, når de for eksempel afleverer deres tomme flasker og dåser i flaskeautomaten.

Det danske pantsystem sparede sidste år klimaet for 114.000 tons CO2. Det svarer til næsten 6700 danskeres samlede CO2-udledning i et år.