Som importør eller producent kan I komme i en situation, hvor produkter med pantetiketter ikke kan sælges.

Det kan fx være i følgende situationer:

  • Holdbarhedsdatoen er overskredet
  • Beskadigelse af engangsemballager
  • Fejlmærkning med pantetiketter

Hvis I ønsker en destruktion af et parti pantmærkede engangsemballager, kan I ansøge Dansk Retursystem om at få refunderet den pant og de gebyrer, I har betalt for emballagerne. Vi tager stilling til hver enkelt sag.

Forudsætningen for at kunne søge om refusion er, at destruktionen foregår hos Dansk Retursystem, eller på et anlæg godkendt af Dansk Retursystem.

Bemærk også, at I selv skal dække alle udgifter i forbindelse med en destruktion.

Ansøgning om refusion

Hvis I ønsker at søge om refusion af pant og gebyrer, kan I kontakte juridisk afdeling på telefon 43 32 32 32.