Der er forskellig pant på genpåfyldelige flasker og engangsemballager.

Pant for genpåfyldelige flasker

På flasker der vaskes og fyldes igen skal I selv afregne direkte med salgsstederne. Dvs. I skal opkræve pant og betale pant tilbage, når I afhenter emballagerne på salgsstederne. Pantsatsen på genpåfyldelige emballager fremgår ikke på flasken, fordi emballagerne ikke bærer pantmærkning.

Pant for genpåfyldelige flasker kan undtagelsesvis være højere end de faste pantsatser fx. hvis omkostningerne til produktionen væsentligt overstiger de fastsatte pantsatser. Miljøstyrelsen skal dog give dispensation, og det skal fremgå af emballagen, at der er givet tilladelse til at opkræve en højere pantsats.

Hvis I har behov for at søge dispensation om højere pantsatser, er I velkommen til at kontakte os for nærmere råd og vejledning.

Pant for engangsemballager

Det afregner importører og producenter med Dansk Retursystem, som så betaler pant til salgsstederne, når de tomme emballager er afhentet og talt op af Dansk Retursystem.