Pant og driftgebyrer

Pant                

Hvis I importerer eller producerer drikkevarer tilmeldt pantsystemet, skal I opkræve pant hos jeres kunder for emballager, I sælger på det danske marked.

I vil også blive opkrævet pant hos Dansk Retursystem, så vi kan sikre, at jeres kunder får panten tilbage, når vi henter emballagen hos jeres kunder.

Gebyrer

Det danske pant- og retursystem er blandt andet finansieret af gebyrer, som producenter og importører skal betale.  Producenter og importører skal betale for hver enkelt pantbelagte drikkevare-emballage, de sælger, udleverer eller på an­den måde overdrager på det danske marked.

Gebyrerne afhænger af emballagens volumen og materiale, og om det er en genpåfyldelig flaske eller en engangsemballage. Det koster også noget hvis materialet kræver ekstra tid at håndtere. Det vil sige at gebyrerne afspejler de omkostninger, der er forbundet med at indsamle og genanvende emballagen, fratrukket den økonomiske værdi ved videresalg af emballagens materiale.

Gebyrerne beregnes af Dansk Retursystem og godkendes af Miljøstyrelsen.

  • Grundgebyret beregnes ud fra, hvad det koster at have emballagen gennem systemet. Gebyret dækker Dansk Retursystems miljømæssige forpligtigelse til at håndtere de tomme emballager. Gebyret dækker følgende materialetyper: Aluminium, stål, plast, glas og keramik.
  • Dansk Retursystem er en non-profit virksomhed, og driftsgebyret skal derfor alene dække den udgift, som hver enkelt emballage belaster driften af pant- og retursystemet med.

Driftsgebyr

I skal betale driftsgebyr pr. styk emballage. Betalingen sker månedsvis for hver enkelt solgt emballage ud fra jeres rapportering af det faktiske salg.

I skal betale driftsgebyr for alle engangsemballager, uanset hvor de sælges.

For genpåfyldelige flasker gælder særligt, at I kun skal betale driftsgebyr for salg af emballager til butikker. Pantbekendtgørelsen beskriver en butik som en erhvervsdrivende, der markedsfører drikkevarer (og fx andre dagligvarer) som forventes at blive indtaget en andet sted end i butikken.

Sælger I udelukkende genpåfyldelige emballager til hoteller, restauranter m.v. – hvor drikkevarerne typisk indtages på stedet – skal I ikke betale driftsgebyr. Men I skal rapportere jeres salg én gang om året.

Gennemsnitsgebyrer

Som udgangspunkt skal alle betale gebyrer hver kalendermåned, undtagen hvis I har valgt sekundær mærkning (selvklæbende pantetiket). Så skal I som hovedregel betale gebyr som et såkaldt gennemsnitsgebyr, der er et gennemsnit inden for hver pantgruppe (A, B eller C) og hver materialegruppe (aluminium, stål, plast og glas).

Gennemsnitsgebyr betales ved køb af pantetiketter sammen med pant og fremstillingsomkostninger, inden pantetiketterne udleveres. På den måde slipper I for at salgsrapportere.

Har I primært mærkede glasflasker (pantmærke er trykt på etiketten), og opfylder visse betingelser, har I også mulighed for at vælge at betale gennemsnitsgebyrer, og dermed lette de krav som stilles til jeres rapportering.

Cirkulær økonomisk tillæg

Med et øget fokus på cirkulær økonomi, er der blevet udbygget i kravene til, at hver enkelte emballage skal bære sine egne omkostninger.

  • Det cirkulær økonomisk tillæg er på følgende emballage:
  1. Farvet plast
  2. Komposit plast
  3. Komposit aluminium og stål
  4. Sleeves glas og keramik
  5. Sleeves aluminium og stål
  6. Patentpropper

Det cirkulærer økonomiske tillægsgebyr konsekvensberegnes ud fra, om der er sat sleeves på emballagen, om det er farvet materiale, eller om det kræver ekstra manuelle processer, som f.eks. håndtering af patentpropper.