top reguleret loven 2

Pantbekendtgørelsen bestemmer, hvordan pantsystemet skal være.

Pantsystemet er politisk reguleret i en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen præciserer bl.a. hvilke drikkevarer og emballager, producenter skal sætte pant på. Hvem der er forpligtet til at tage imod forbrugernes tomme flasker og dåser. Og hvordan Dansk Retursystem skal forvalte arbejdet.

Siden 2002 har Dansk Retursystem haft eneret på at drive det danske pantsystem, hvor man henter, tæller og sorterer tomme dåser og flasker og sender dem til genanvendelse. Med eneretten følger derfor en forpligtelse til altid at være effektiv og sørge for, at udgifterne er så lave som muligt.

Så Dansk Retursystem sender alle større opgaver i udbud for at sikre den bedste pris og flest mulige hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Derudover arbejder Dansk Retursystem hele tiden på at optimere driften og indsamlingen af flasker og dåser.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med Dansk Retursystems arbejde. Det bliver evalueret, før en ny periode med eneret kan blive tildelt.