Årets panthelte 2017 fra 2 klasse fra Nors skolen ved Thisted.

Mennesker og samfund hos Dansk Retursystem

Dansk Retursystem tager et medansvar for nuværende og kommende generationers muligheder for at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Dansk Retursystem vil have engagerede, motiverede og stolte medarbejdere, og vi vil sammen med medarbejderne skabe en arbejdsplads, som sikrer og styrker mangfoldighed, sikkerhed og udvikling.

Dansk Retursystem vil være en social og samfundsmæssig ansvarlig og rummelig arbejdsplads med respekt for arbejdstagerrettigheder.

I forhold til mennesker og samfund vil Dansk Retursystem:

  • Afspejle det samfund vi er en del af og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, gode udviklingsmuligheder og stolte og tilfredse medarbejdere
  • Sikre og udbygge kendskab, tilfredshed og opbakning til det danske pant- og retursystem, blandt andet ved at indgå i partnerskaber og dialog med vores interessenter i vores drift og udvikling
  • Indgå i eksterne samarbejder og relationer for at fremme viden om cirkulær økonomi og sikre social ansvarlighed
Mennesker og Samfund - CSR

CSR-mål for Mennesker og Samfund i 2019

  • Vi fortsætter fokus på arbejdsulykker, hvor vi vil reducere antallet af arbejdsulykker med 50% sammenlignet med 2018. I forbindelse med opførelsen af vores nye fabrik i Høje-Taastrup er målet ingen arbejdsulykker hos vores underleverandører.
  • I 2019 sætter vi et mål for tilfredsheden blandt vores producenter og importører, som vi følger op med en måling i 2020.
  • Vi forventer at fastholde antallet af medarbejdere med særlige støttebehov/eller som er under uddannelse på 15%.
  • Vi gennemfører en proces, hvor vi fastsætter kriterier for måling af mangfoldighed i virksomheden.

CSR-mål for Mennesker og Samfund i 2018