Når I tilmelder en engangsemballage med sekundær mærkning, køber I pantmærket på en selvklæbende pantetiket, som I selv sætter på emballagen.

To slags etiketter

Der findes to typer af pantetiketter. Som udgangspunkt anvendes den lille pantetiket (mærkningskategori 3, M3), hvis stregkoden på emballagen kan læses. Det tester Dansk Retursystem, når I sender jeres emballage ind i forbindelse med tilmelding.

Hvis jeres emballage ikke har en stregkode, eller den ikke kan læses, skal I mærke jeres emballage med en større pantetiket. Dansk Retursystem tildeler jer så en stregkode, som også trykkes på pantetiketten. Denne mærkning hedder mærkningskategori 4 – (M4).

I vil blive rådgivet om pantmærkningsmulighederne for jeres produkt, når I tilmelder jeres emballager.

sekundær mærkning stribe

Vær omhyggelig med pantmærkningen

Ved sekundær mærkning kan I vælge at betale pant, gebyrer og fremstillingsomkostninger, når I køber pantetiketterne. Så behøver I ikke at salgsrapportere. I kan også vælge kun at betale pant og fremstillingsomkostninger, når I køber pantetiketter. I det tilfælde skal I rapportere jeres salg, for at Dansk Retursystem kan opkræve de rette gebyrer.

Det er meget vigtigt, at jeres pantmærkning med pantetiketter er korrekt. Bruger I ikke korrekt mærkning, eller sætter I ikke pantetiketterne korrekt på jeres emballager, kan det betyde, at der ikke kan udbetales korrekt pant til forbrugerne. Forkert mærkning er ikke lovligt og kan få konsekvenser for både jer og jeres kunder.

Vi anbefaler derfor, at I sætter jer godt ind i reglerne om brug og opbevaring mv. af pantetiketter i vores manual om sekundær mærkning.

Særlig pantetiket

Dansk Retursystem har mulighed for i visse tilfælde at tildele en særlig type pantetiket, som har et nummer 0-99 i stedet for materialekoderne: A, G, S eller P. Det er altid Dansk Retursystem , som afgør, om der skal bruges en særlig pantetiket.

Pantetiket01

Den særlige pantetiket forventes at komme i brug, hvis der er tale om atypiske emballager, hvor der eksempelvis er behov for et andet gebyr. Det kan være ved emballager af kompositmaterialer, hvor emballagen består af flere forskellige materialer. Den særlige pantetiket vil også komme i brug ved messer eller udstillinger.

Messepantetiket

Alle emballager med pantbelagte drikkevarer som markedsføres i Danmark skal som udgangspunkt være pantmærket. Det kan være svært at opfylde ved drikkevaremesser, især hvis der er mange udenlandske udstillere. Derfor kan arrangøren undtagelsesvis ansøge om at blive tilmeldt Dansk Retursystem som messearrangør og få tilladelse til købe messepantetiketter til sine udstillere. Det kræver, at gæsterne på messen betaler entré, og at det primære formål med messen er at udlevere drikkevarer. Drikkevarerne skal bruges på stedet fx som smagsprøver.

Kun til produkter på messen

Når I som ansvarlig for en messe eller en udstilling er tilmeldt Dansk Retursystem, kan I bestille messepantetiketter til brug på messen. I må kun sælge eller på anden måde overdrage messepantetiketterne til udstillerne til de produkter, de skal bruge på messen. Ved salg af pantetiketterne må den samlede pris ikke overstige den pris, I har betalt Dansk Retursystem for etiketten, det vil sige pant, driftsgebyr og fremstillingsomkostninger. Det er frivilligt, om I vil yde den service til jeres udstillere. Ønsker I ikke at gøre det, skal udstillerne selv sørge for at pantmærke deres produkter.

Nummer 01

En messe-pantetiket har nummer 01, i stedet for den normale materialekode: A, G, S eller P. Den omfatter altid en stregkode. Hver messe får sin egen stregkode for hver af pantværdierne: A, B og C afhængig af behov. Messeetiketterne kan herefter sættes på alle emballager på messen med den pålydende pantværdi, uafhængig af indhold og hvilket materiale emballagen er lavet af.

Efter messen kan I levere ubrugte messe-pantetiketter tilbage til Dansk Retursystem senest tre år efter udleveringen af etiketterne. Så får I tilbagebetalt pant og gebyr, men ikke fremstillingsomkostningerne

Det er Dansk Retursystem som afgør, om I opfylder kravene til en messe-pantetiket.