I kan levere ubrugte, selvklæbende pantetiketter tilbage til Dansk Retursystem og få refunderet indbetalt pant og gebyrer senest tre år efter etiketterne er udleveret.


Ubrugte, selvklæbende pantetiketter

Det kan ske hvis:

  • I stopper med at markedsføre et bestemt produkt.
    • Derfor afmeldes i samtidigt som udbyder af produkterne på det danske marked, når I returnerer pantetiketterne. Ved returnering af pantetiketter skal I oplyse, hvilke(t) produkt(er) I returnerer pantetiketter til.

De nærmere regler for tilbagelevering af ubrugte selvklæbende pantetiketter og tilbagebetaling af pant følger af pantbekendtgørelsen – lovgivningen på området.


Ikke-solgte, selvklæbende pantetiketter, som sidder på flasker eller dåser

Ansøgning om refusion for brugte pantetiketter sker ved at udfylde dette skema og indsende det til afdelingen Udbydere på mail.

Det kan ske hvis:

  • Hvis I har fejlmærket flasker og dåser med selvklæbende pantetiketter, kan I få refusion for panten og driftsgebyret. I skal selv dække fremstillingsomkostningerne for pantetiketterne
  • I skal sikre, at der sker destruktion af de fejlmærkede engangsemballager inkl. pantetiketterne hos Dansk Retursystem eller under opsyn af Dansk Retursystem
  • Udbyderen afholder omkostningerne til destruktion af engangsemballagerne og Dansk Retursystems opsyn

De nærmere regler for tilbagelevering af ubrugte selvklæbende pantetiketter og tilbagebetaling af pant følger af pantbekendtgørelsen – lovgivningen på området.

Vær opmærksom på at refusion alene er muligt ved fejlmærkede beslag. Forkert opbevaring af pantetiketter, brand, vandskade og lign. kan ikke udløse refusion.