Når I tilmelder en engangsemballage med primær mærkning, får I licens af Dansk Retursystem til at trykke pantmærket direkte på emballagen eller dens originale etiket.

To slags primær mærkning

Der findes to mærkningskategorier inden for primær mærkning: mærkningskategori 1 og 2. I kan læse mere om forskellene og kravene i vores manualer. Vær også opmærksom på særlige forhold, hvis I bruger krympeetiket. Det kan I også læse mere om i vores manual om brug af krympeetiket. For begge mærkningstyper gælder, at den danske pantmærkning alene må befinde sig på emballager, som skal sælges på det danske marked.

I vil blive rådgivet om pantmærkning, når I tilmelder jeres emballager.

Da det er afgørende for pantudbetalingen, at pantmærkning og stregkode trykkes korrekt både i forhold til mål og anvendelse af farver og placering, anbefaler Dansk Retursystem, at I læser vores manuel om primær pantmærkning. Det er også vigtigt, at I sætter jer ind i reglerne for opbevaring af pantmærkede emballager.

primær mærkning 1          primær mærkning2

Eksempler på primær mærkning

Rapportering

Hvis I vælger primær mærkning, skal I efterfølgende rapportere jeres salg til Dansk Retursystem. På baggrund af jeres salg vil I blive opkrævet pant og gebyrer. Gå tilbage til hovedmenuen for Importør, Producent og Mellemhandler og læs om rapportering.

Sikkerhedsstillelse

Hvis I vælger primær mærkning kræver Dansk Retursystem, at I stiller sikkerhed for betaling af pant og gebyrer. Gå tilbage til hovedmenuen for Importør, Producent og Mellemhandler og læs om sikkerhedsstillelse.

Layout af etiketten

Dansk Retursystem leverer de nødvendige trykfiler af pantmærket til primær mærkning. Herefter skal Dansk Retursystem sikre, at mærkningen overholder pantbekendtgørelsens krav. Før I kan tilmelde jeres emballager, skal Dansk Retursystem godkende etiketlayoutet i forhold til placeringen af pantmærke og stregkode.

Dansk Retursystem har pligt til løbende at sikre, at det er den rigtige virksomhed (producent eller importør), som tilmelder et produkt. I forbindelse med tilmelding af pantpligtige drikkevarer, vil vi derfor undersøge, hvilken forbindelse man har til produktet, hvis man fremgår af produktets etiket.
Når vi har fået oplyst forholdet, vil produktet blive tilmeldt af den, der ønsker produktet tilmeldt, uanset hvad der måtte fremgå af navn på etiketten.

Send færdig etiket eller udkast til layout

I kan enten sende emballagen med den færdige etiket. Eller I kan sende emballagen sammen med et udkast til layout af etiketten med pantmærke og stregkode. Vi anbefaler, at I sender os et layout i udkast, så I kan nå at rette etiketten, hvis den ikke opfylder kravene til mærkning.

Send layout i print med posten eller mail pdf-fil eller jpg-fil til [email protected]