Importører og producenter, der markedsfører pantbelagte drikkevarer i engangsemballager, skal tilmelde emballagerne til det danske pantsystem. Ved tilmelding af en emballage skal I tage stilling til, hvordan den skal pantmærkes.

Pantmærket består af en cirkel med to pile, en pantkode i form af fem sorte prikker samt teksten pant A, B eller C. Bogstaverne viser om panten er på 1, 1,50 eller 3 kroner.

I kan pantmærke på to måder:

  • Primær mærkning betyder, at mærkningen sker ved direkte tryk på emballagen eller emballagens etiket.
  • Sekundær mærkning er manuel mærkning med en selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos Dansk Retursystem og skal klæbes på efterfølgende.

Det er valgfrit, hvilken type mærkning I bruger.

Særlig pantmærkning

Pantbekendtgørelsen giver desuden Dansk Retursystem mulighed for i visse tilfælde at tildele en anden type pantetiket fx atypiske emballager eller atypiske betingelser for markedsføring. Læs mere under sekundær mærkning.

Gode råd til materialer

Materialer kan genanvendes på mange måder, men der er strenge krav, hvis materialerne skal bruges til emballage til vores drikke- og fødevarer. Designguide til emballager:

Kan den læses i automaten?

Når I sender jeres flaske ind til Dansk Retursystem i forbindelse med en tilmelding, vil vi også altid undersøge om flasken kan afleveres og aflæses i en returautomat. Ikke alle flasker er egnede til det fx meget store eller meget små flasker. Nogle flasker har også en form, så den har svært ved at rotere i returautomaterne og ikke umiddelbart kan aflæses.

I forbindelse med jeres tilmelding, vil I altid modtage information om, hvorvidt jeres emballage kan læses i returautomaten eller om flasken har en form, der gør det vanskeligt for returautomaterne at aflæse den. I kan se på jeres emballagetilmeldingsbevis, om flasken har fået en teknisk vurdering A eller B.

Hvis emballagen ikke kan læses i returautomaten, så får den en teknisk vurdering B. Det kan betyde, at forbrugerne skal aflevere den manuelt for at få deres pant.