Cirkulær Økonomi: Gebyrer skal afspejle emballagens omkostninger og genanvendelsesværdi

 Når vi i 2018 regulerer gebyrerne for håndtering af engangsemballager, der indsamles, sorteres og sendes til genanvendelse, vil de samlede gebyrer falde med 10 %. Gebyrerne afspejler dét, den enkelte emballage koster at håndtere gennem systemet. Med de nye gebyrændringer kommer vi nærmere kernen i cirkulær økonomi.

På vej mod 100 % cirkulært

Dansk Retursystem er en non-profit virksomhed, som drives cirkulært økonomisk og på lang sigt er målet, at virksomheden kan drives 100 % cirkulært. Det mål kommer vi nærmere med justeringen i gebyrer, hvor princippet er ens for alle; gebyret skal afspejle dét, den enkelte emballage koster at håndtere gennem systemet, og den værdi materialet har, når det sælges videre til genanvendelse.

Nye gebyrer betyder både fald og stigning

Markedet for engangsemballager er steget markant over de seneste år – vi genanvender i øjeblikket 1,2 mia. emballager, og 93 % er dåser og plastikflasker. Her har vi i høj grad effektiviseret processerne ved fx, at mere end 80 % kan mases ude i butikkerne og kan køres på specielle biler, der kan rumme meget store mængder. Derved spares både plads og kørsel. Det gør håndteringen billigere, og derfor kan vi reducere gebyrerne på plast og aluminium.

Omvendt betyder det, at emballager, der er relativt svære at håndtere eller materialer, der er vanskelige at genanvende, vil opleve en stigning. Det skyldes, at beregningerne for gebyrerne afspejler den faktiske omkostning og indtægt ved håndtering og genanvendelse af emballagen samt værdien af materialet, når det skal sælges videre til genanvendelse.

I forhold til glas har vi ikke opnået samme effektivisering. Selv om vi har indført specielle løsninger, hvor optællingen foregår i butikkerne, kan vi ikke knuse glas i forretningerne. Derfor er glas dyrt at transportere, og det kræver også ekstra sikkerhedsudstyr på vores fabrikker. Gebyret på glas stiger derfor på baggrund af de faktiske udgifter for håndtering af materialet, og da glas kun udgør omkring 7 % af markedet, fordeles omkostningerne på færre emballager.

Dialog med markedet

På baggrund af møder med producenter og importører imødekom vi et ønske om at udskyde implementeringen af de nye gebyrer til 1. juli 2018.

Efter dialogen besluttede vi også, at producenter og importører fremadrettet skal orienteres om forventningerne til det kommende gebyrniveau et halvt år før de træder i kraft. Ved at orientere producenter og importørerne om forventningerne tidligt i budgetforløbet, får de bedre mulighed for at tilpasse sig evt. justering af gebyrniveauet.