Genpåfyldelige emballager i pantsystemet er flasker af glas og plast, som tages retur, vaskes og fyldes igen af producenten

De genpåfyldelige emballager skal ikke pantmærkes, og der stilles derfor andre krav til aflæsningen af genpåfyldelige emballager, så der kan udbetales pant til forbrugerne.

For genpåfyldelige flasker gælder, at I som producent selv skal sikre, at der opkræves pant.  I skal også selv udbetale pant, når I indsamler flaskerne. Dansk Retursystem indsamler ikke sådanne flasker for jer eller jeres kunder, og I skal derfor selv have den fornødne logistik til at foretage en indsamling, så der kan opnås en høj returprocent.

I er altid velkomne til at kontakte Dansk Retursystem for at høre om mulighederne for at tilmelde emballager som genpåfyldelige emballager.

Sådan søger I om tilmelding af en genpåfyldelig emballage:

 • Ansøg om tilmelding af emballagen på vores Udbyderportal. Tryk på knappen til højre på siden. Det kræver et login. Har I ikke det, så kontakt  afdelingen Udbydere.
 • I forbindelse med anmodning om tilmelding vil I blive bedt om at udfylde bilag 1 vedrørende genpåfyldelige emballager.
 • Når vi har modtaget anmodning om tilmelding inklusiv bilag 1 fra jer, kan vi vurdere, om jeres produkt kan tilmeldes som genpåfyldelig emballage. Vi får muligvis brug for yderligere dokumentation 
 • Hvis jeres produkt kan tilmeldes som genpåfyldelig, sender vi jer et tilmeldingsbevis sammen med vores afgørelse

Betingelser for tilmelding af produkter i genpåfyldelige emballager

Hvis I ønsker at tilmelde produkter i genpåfyldelige emballager, skal I opfylde en række betingelser i pantbekendtgørelsen. Kan I ikke det, kan Dansk Retursystem registrere jeres emballager som engangsemballager.

Hovedkravene er:

 • Emballagen skal være egnet som genpåfyldelig (fx kan en dåse ikke tilmeldes som genpåfyldelig).
 • I skal opkræve pant ved markedsføring og betale panten tilbage, når I henter den tomme flaske igen.
 • I skal dokumentere, at emballagen indgår i et pant- og retursystem, som I selv skal etablere.
 • Pant- og retursystemet skal være egnet til at opnå en returprocent på 98. Det vil sige, at I skal sørge for et system, hvori emballagen bliver indsamlet hos samtlige jeres kunder og bliver vasket og fyldt igen.
 • Når I søger om tilmelding, skal I dokumentere, at emballagen opnår en returprocent på 75% efter et år – og efter to år en returprocent, der svarer til engangsemballage af samme materiale.
 • Er der tale om import af emballager, skal I sørge for, at de tages tilbage og genpåfyldes hos producenten i udlandet. Det skal I kunne dokumentere.
 • I er ansvarlige for, at materialet fra emballagen genanvendes, når emballagen ikke længere kan genpåfyldes.
 • Hvis I efterfølgende tilmelder samme genpåfyldelig emballage som tidligere tilmeldt, men med nye smagsvarianter, skal I alene medsende en erklæring om at indsamling foregår på samme måde som tidligere oplyst i bilag 1 vedr. genpåfyldelige emballager.

Hvis I efterfølgende tilmelder genopfyldelig emballage i en anden emballagetype end tidligere tilmeldt, skal I igen udfylde bilag 1 vedrørende genpåfyldelig emballage.

Rapportering

Vær opmærksom på, at I efter gældende regler skal rapportere følgende:

 • Rapportering af salg til butikskunder
 • Rapportering af returmængder til butikskunder
 • Årlig rapportering af jeres totale salg uanset kundetype