Genpåfyldelige emballager i pantsystemet er flasker af glas og plast, som tages retur, vaskes og fyldes igen af producenten.

De genpåfyldelige emballager skal ikke pantmærkes, og der stilles derfor andre krav til aflæsningen af genpåfyldelige emballager, så der kan udbetales pant til forbrugerne.

For genpåfyldelige flasker gælder, at I som producent selv skal sikre, at der opkræves pant.  I skal også selv udbetale pant, når I indsamler flaskerne. Dansk Retursystem indsamler ikke sådanne flasker for jer eller jeres kunder, og I skal derfor selv have den fornødne logistik til at foretage en indsamling, så der kan opnås en høj returprocent.

I er altid velkommen til at kontakte Dansk Retursystem for at høre om mulighederne for at tilmelde emballager som genpåfyldelige emballager.

Sådan søger I om tilmelding af en genpåfyldelig emballage:

 • Ansøg om tilmelding af emballagen på knappen til højre på siden. Det kræver et login. Har I ikke det, eller ønsker I at udfylde et ansøgningsskema på papir, så kontakt afdelingen for Kvalitet og Emballage.
 • Når vi modtager jeres ansøgning om tilmelding, sender vi et skema med spørgsmål til jer, som I skal besvare.
 • Når vi har modtaget skemaet fra jer, kan vi vurdere, om jeres produkt kan tilmeldes som genpåfyldelig emballage. Vi får muligvis brug for yderligere dokumentation for, om I opfylder kravene til tilmelding af genpåfyldelige emballager efter gældende regler.
 • Derefter træffer Dansk Retursystem en afgørelse om jeres ansøgning om tilmelding. Hvis jeres produkt kan tilmeldes som genpåfyldelig, sender vi jer et tilmeldingsbevis samme med vores afgørelse. Hvis I på et tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne for tilmeldingen – fx fordi jeres forhold ændrer sig – bortfalder tilmeldingen. I skal derefter søge om tilmelding igen.

Betingelser for tilmelding af produkter i genpåfyldelige emballager

Hvis I ønsker at tilmelde produkter i genpåfyldelige emballager, skal I opfylde en række betingelser i pantbekendtgørelsen. Kan I ikke det, kan Dansk Retursystem registrere jeres emballager som engangsemballager med sekundær mærkning (pantetiketter med stregkode).

Hovedkravene er:

 • Emballagen skal være egnet som genpåfyldelig (fx kan en dåse ikke tilmeldes som genpåfyldelig).
 • I skal opkræve pant ved markedsføring og betale panten tilbage, når I henter den tomme flaske igen.
 • I skal dokumentere, at emballagen indgår i en pant- og returordning, som I selv skal etablere. Pant- og retursystemet skal være egnet til at opnå en returprocent på 98. Det vil sige, at I skal sørge for et system, hvori emballagen bliver indsamlet hos samtlige jeres kunder og bliver vasket og fyldt igen. Det er strafbart ikke at indgå i et pant- og retursystem for genpåfyldelige emballager.
 • Er der tale om import af emballager, skal I sørge for, at de tages tilbage og genpåfyldes hos producenten i udlandet. Det skal I kunne dokumentere.
 • Når I søger om tilmelding, skal I dokumentere, at emballagen opnår en returprocent på 75% efter et år – og efter to år en returprocent, der svarer til engangsemballage af samme materiale.
 • I er ansvarlige for, at materialet fra emballagen genanvendes, når emballagen ikke længere kan genpåfyldes.

Rapportering

Vær opmærksom på, at I efter gældende regler skal rapportere følgende:

 • Rapportering af salg til butikskunder
 • Rapportering af returmængder til butikskunder
 • Årlig rapportering af jeres totale salg uanset kundetype