Dansk Retursystems behandling af persondata (GDPR)

Dansk Retursystem er alle danskeres pantsystem. Vi er en non-profit virksomhed, der har eneretten til at drive pantsystemet i Danmark. Det fremgår af en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven (pantbekendtgørelsen), hvordan vi skal forvalte dette arbejde.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores DPO (databeskyttelsesrådgiver), vicedirektør Heidi Schütt Larsen, på mail: [email protected] eller på telefon: 43 32 32 32.

Til brug for drift af pantsystemet behandler vi som dataansvarlig personoplysninger om følgende:

 • Dansk Retursystems kunder (butikker og andre der tager imod pantmærkede flasker og dåser) samt producenter og importører af pantbelagte drikkevarer (udbydere).
 • Forbrugere.
 • Vores leverandører og samarbejdspartnere.

IT-sikkerhedsmæssigt behandler vi alle personoplysninger på en måde, der sikrer overholdelse af persondatalovgivningen og dermed retten til privatliv.

Vi indsamler disse typer af personoplysninger:

Det er bl.a. pantbekendtgørelsen, der afgør, hvilke personoplysninger, vi har brug for at indsamle. Vi indsamler alene de personoplysninger, som er nødvendige for os og behandler følgende typer af personoplysninger om kunder, producenter og importører, forbrugere samt leverandører og samarbejdspartnere:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
 • CPR-nr. i de tilfælde, hvor den registrerede er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet.
 • Bankoplysninger.

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser efter de udbudsretslige regler, vil der kunne blive behandlet andre typer af personoplysninger.

Vi indsamler kun personoplysningerne direkte fra dig selv, fx via vores portaler, telefonisk kontakt og e-mails. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra andre end dig selv.

Formålene med at behandle personoplysninger:

De personoplysninger vi indsamler, har til formål at sikre en retmæssig drift af pantsystemet og af Dansk Retursystem som virksomhed.

Der er tale om følgende formål:

 • Kunder, producenter og importørers tilmelding, drift og udmelding af Dansk Retursystem.
 • Afgørelser truffet af Dansk Retursystem, som kan påklages til Miljøstyrelsen.
 • Indgåelse af kontrakter, konkurrenceudsættelse og samarbejdsaftaler.
 • Indgåelse af kontrakter via udbud.
 • Tilmelding af pantkort til brug på pantstationerne.
 • Dansk Retursystems vurderinger i forbindelse med forbrugerhenvendelser, herunder spørgsmål vedr. pantsystemet og forhold omkring returtagning af flasker og dåser.
 • Øvrige generelle henvendelser til Dansk Retursystem.

Videregivelse og overladelse af personsonoplysninger

Vi videregiver personoplysninger i de tilfælde, hvor der er en lovgivningsmæssig forpligtelse hertil, fx til offentlige myndigheder som Miljøstyrelsen og SKAT, samt til databehandlere og rådgivere, hvor det er relevant.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dansk Retursystem opbevarer dine personoplysninger, så længe de er relevante i forhold til virksomhedens drift og behov for at kunne dokumentere vores dispositioner over for relevante myndigheder, idet vi samtidig tager hensyn til bl.a. bogføringslovens opbevaringskrav.

Dine personoplysninger bliver dog senest slettet i henhold til følgende frister:

 • Kunder, producenter og importører: vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter udløbet af det kalenderår, hvor du blev udmeldt af Dansk Retursystem.
 • Forbrugere: er du forbruger med et pantkort, eller har du på baggrund af en forbrugerhenvendelse fået en vurdering fra Dansk Retursystem, sletter vi dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor du blev udmeldt af Dansk Retursystem eller du modtog Dansk Retursystems vurdering.
 • Leverandører og samarbejdspartnere: vi sletter dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor kontrakt eller samarbejde ophørte. Personoplysninger som er indhentet i forbindelse med et udbud, slettes i henhold til reglerne i udbudsloven.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et anvendeligt format, samt ret til at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO, som nævnt ovenfor.

Hvor kan du henvende dig, hvis du vil klage?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.
 

Brud på persondatasikkerheden

Opdager du eller har du mistanke om, at der er sket et brud på datasikkerheden i forbindelse med Dansk Retursystems behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til hurtigst muligt at anmelde det til os på mail: [email protected] .

Persondata ved jobsøgning

Læs om dine rettigheder i forhold til persondata, når du søger et job hos os:

Dine rettigheder(PDF)

Øvrige forhold

Det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger. Hvis dette sker, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på danskretursystem.dk.

Du kan altid kontakte os:

Dansk Retursystem A/S

CVR-nr.: 25 49 61 40

Baldersbuen 1

2640 Hedehusene
Telefonnummer: 43 32 32 32
 

Sidst opdateret 24. maj 2018