Skal butikken acceptere din pantbon?
Du har krav på at få udbetalt beløbet på din pantbon, når teksten kan læses. En pantbon gælder i op til 3 år. Det følger af forældelsesloven og markedsføringsloven og er en sag mellem kunde og butik. Derfor skal pantbonen indløses i samme butik, som emballagerne er afleveret.

Hvilke flasker og dåser skal butikker tage imod?
Butikker med en flaske­automat skal tage alle flasker og dåser, når maskinen kan aflæse stregkode, pantmærke og emballagens form. Butikker uden flaskeautomat er kun forpligtet til at tage dåser og flasker af samme materiale, som de sælger. Hvis butikken sælger dåser, skal de også tage imod dåser. Det samme gælder flasker af glas og plastik. Uanset hvilket mærke det er. Alle slags butikker er kun forpligtet til at tage de særlige genpåfyldelige flasker uden pantmærke, hvis de selv sælger den type emballage. Genpåfyldelig emballage er fx den grønne ølflaske.

Hvis du ikke får pant, kan det fx skyldes, at emballagen er udfaset eller ikke er tilmeldt Dansk Retursystem. Så kan flaskeautomaten ikke genkende emballagen, og butikken har ikke pligt til at udbetale pant. Hvis flaskeautomaten ikke kan aflæse en emballage, kan du spørge personalet, om de manuelt vil modtage flasken og dåsen og udbetale pant.

Hvad hvis flaskeautomaten ikke virker?
Butikken skal stadig udbetale pant manuelt, når en flaskeautomat er ude af drift. Kontakt personalet.

Hvorfor forsvinder emballagen uden, at du får pant?
Nogle automater skubber selv flasken eller dåsen ud, hvis den ikke accepterer emballagen. Sker det ikke, har du ret til at få din flaske eller dåse tilbage, hvis det er fysisk muligt. Kontakt personalet i butikken. Andre automater er indstillet til at beholde flasken og dåsen, selvom den ikke accepteres fx fordi emballagen er mast, ødelagt, ikke har dansk pantmærke eller stregkoden er forkert. Kontakt personalet i butikken eller skriv til os på [email protected].

Hvad betyder det, at en dåse eller flaske er udfaset?
Ind imellem giver Miljøministeriet tilladelse til at stoppe brugen eller udbetalingen af pant på bestemte flasker eller dåser. Udfasning bliver altid varslet i meget god tid med skilte i butikken. Når tidsfristen udløber, skal butikkerne ikke længere udbetale pant. Du kan stadig aflevere flasker og dåser, så de kan blive genanvendt.