Der må som udgangspunkt ikke ske eksport af emballager med det danske pantmærke til udlandet. Det er af hensyn til sikkerhed og overholdelse af pantbekendtgørelsen.

Der kan undtagelsesvist dispenseres fra dette, når der er tale om særlige situationer, eksempelvis hvor der ikke er produceret etiketter til brug i udlandet og, hvor der er et behov for vurdering af testsalg i udlandet.

I disse tilfælde har Dansk Retursystem udviklet en særlig praksis, hvor der kan søges om anvendelse af en blændingsetiket. Det kan være i det tilfælde, hvor det er nødvendigt at sende en vareprøve til et lukket område eller event, og hvor der ikke er risiko for spredning. Dispensationen vil være for en afgrænset periode og en begrænset mængde. Det er ydermere vigtigt, at det danske pantmærke blændes og at den blændingsetiket, der bruges til at skjule pantmærket, ikke kan tages af (denne kan købes af Dansk Retursystem. Hvis udbyderen bruger sin egen, skal den godkendes af Dansk Retursystem)

Når Dansk Retursystem vurderer ud fra blandt andet ovenstående vilkår, at sikkerheden opretholdes, kan der gives en konkret tidsbegrænset dispensation til at eksportere vareprøver med det danske pantmærke.

For råd og vejledning kontakt venligst vores juridiske afdeling på mail: [email protected]