Store krav til godt arbejdsmiljø på byggepladsen for ny fabrik

Aarstiderne Arkitekter står bag designet af fabrikken, hvor der er lagt vægt på, at bygningerne integreres i de omkringliggende omgivelser og fremstår med et rent udtryk.

Dansk Retursystem lægger stor vægt på arbejdsmiljø. Det gælder naturligvis også for arbejdsmiljøforholdene på byggepladsen for vores nye fabrik i Høje Taastrup.

Da vi i forbindelse med byggeriet af den nye fabrik indgår i eksterne samarbejder, har vi i udbudsmaterialet stillet store krav til totalentreprenøren i forbindelse med sikkerhed og arbejdsforhold. Totalentreprenøren, DS Flexhal, er udpeget til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. dec.  og skal sikre kvaliteten af alle forhold, der har betydning for et godt arbejdsmiljø. 

Det er vigtigt for os, at alle på byggepladsen kan arbejde under gode forhold, også hvis man ikke taler dansk. Hvis entreprenører ansætter arbejdskraft, der ikke taler dansk, skal entreprenøren sørge for at have en person til stede på byggepladsen, som kan kommunikere med byggeledelsen på dansk samt kommunikere med de pågældende ansatte. Det betyder også, at byggepladstegninger, beredskabsplaner mv. skal også være udarbejdet på de pågældende fremmedsprog. 

Dansk Retursystem vil med jævne mellemrum følge op på, om totalentreprenøren opfylder sine forpligtelser. Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde de krav til arbejdsmiljø, der fremgår af Dansk Retursystems Code of Conduct, samt den til enhver tid gældende lovgivning på området.