Mod 100 procent cirkulær økonomi 

I Dansk Retursystem arbejder vi kontinuerligt på at effektivisere driften til gavn for de tilmeldte producenter og importører – og dermed også for forbrugerne. Evnen til at reducere gebyrerne er et væsentligt resultat af det kontinuerlige arbejde med at effektivisere driften. 

Gebyrerne blev sænket med gennemsnitligt 20% fra juli 2018  

I 2018 har vi et mål om at gennemføre en gebyrsænkning, der gennemsnitligt er 10% lavere end i 2017. Den 1. juli 2018 blev gebyrerne reguleret. Gebyrerne for emballager af aluminium, stål og plast nedsættes, mens gebyrerne for emballager af glas stiger.  

Gebyrerne blev sænket med gennemsnitligt 20% og ændringen svarer derved til en gennemsnitlig nedsættelse af gebyrerne på 10% for hele året sammenlignet med 2017.  

I 2019 fastholdes de pr. 1. juli 2018 fastsatte gebyrsatser for emballager af metal og glas, mens gebyrerne for emballager af plast nedsættes yderligere med 5-11%. Nedsættelsen sker som følge af bedre priser ved salg af plastemballager til genanvendelse. Samlet set nedsættes den gennemsnitlige gebyropkrævning med godt 10% i 2019 ift. 2018. 

 Vi arbejder videre med effektiviseringsopgaven på alle materialer med forventning om, at vi med fremtidige investeringer i f.eks. en ny fabrik vil kunne sænke gebyrerne yderligere.  

Høster resultater af effektivisering 

Muligheden for at kunne reducere gebyrerne gennem effektivisering skal blandt andet ses i lyset af, at markedet for engangsemballager er steget markant over de seneste år, og at vi genanvender over 1,2 mia. emballager. De store mængder har givet mulighed for at investere og optimere driften, bl.a. via processer, gennem tekniske og digitale løsninger i fx optælling og sortering samt i logistikken.  

93% af alle engangsemballager er dåser og plastikflasker. Her har vi kunnet effektivisere processerne ved at opsætte komprimatorer i butikkerne, som betyder, at mere end 80%. kan mases ude i butikkerne og derefter transporteres på specielle biler, der kan rumme meget store mængder emballager.  

Derved sparer vi både plads og kørsel. Herudover har vi oplevet en stigning i salgsværdien af de genbrugte dåser og plastikflasker. Disse forhold gør samlet håndteringen af de to emballagetyper billigere, og derfor har vi fra juli 2018 kunnet reducere gebyrerne på plast og aluminium. 

Når det gælder glas, har vi ikke opnået samme grad af effektivisering. Også her har vi investeret og optimeret og indført specielle løsninger, hvor optællingen ligeledes foregår i butikkerne. Det drejer sig om 25% af glasmængden, men vi kan fortsat ikke knuse glas i forretningerne. Derfor er glas dyrt at transportere, og det kræver også ekstra sikkerhedsudstyr på vores fabrikker. Salgsværdien for genbrugsglas er ikke steget som for de øvrige materialer. Gebyret på glas stiger derfor på baggrund af de faktiske nettoudgifter for håndtering af materialet. 

 Dansk Retursystem er en nonprofit virksomhed, som drives cirkulært økonomisk og ambitionen er, at virksomheden kan drives 100% cirkulært. Det mål kommer vi nærmere med justeringen af gebyrerne.