Minimum 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse.

Med en målsætning om at 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse, ønsker Dansk Retursystem at tage et socialt ansvar for både mennesker og arbejdsmarkedet.

Inklusion, udvikling og fastholdelse

Det er altafgørende for mennesker at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og netop det kan være svært for personer med særlige støttebehov. Derfor tilbyder Dansk Retursystem i samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og organisationer muligheden for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet eller at fastholde kontakt hertil.

Når vi taler om inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet, har vi blandet andet åbnet vores eget uddannelsescenter. I vores uddannelsescenter tilbyder vi vores egne medarbejdere undervisning i dansk, ordblindeteknikker med lærere fra VUC. Undervisningsmaterialet består bl.a. af artikler fra virksomhedens hjemmeside, intranet og virksomhedens eget skolemateriale om genanvendelse.

Undervisningen på arbejdspladsen er også en del af vores integrationsprogram, hvor man i første omgang kan modtage personlig undervisning, inden man som fastansat kan deltage i vores generelle uddannelsesforløb i bl.a. dansk.

Fokus på integration af flygtninge til arbejdsmarked

I år har vi igangsat et nyt forløb for to borgere. De er i et integrationsforløb hos os med det formål at blive integreret i det danske arbejdsmarked. Vi har gennem en positiv dialog med jobcenteret og integrationskonsulenter udarbejdet et forløb med en tydelig plan for deres integrationsforløb hos os. Vi har sørget for personlig danskundervisning på arbejdspladsen sammen med integrationskonsulenten.  Vi følger ligeledes op og fastholder vores gode samarbejde med kommunen om integration.

Intern mentorordning

Et andet program, som understøtter vores ønske om at fastholde og udvikle vores medarbejdere, er vores mentorordning. Mentorernes rolle er at understøtte et fælles, højt vidensniveau i forhold til udførslen af arbejdsopgaver samt arbejdsmiljø. Hvis man fx er nyansat chauffør eller skifter bil, kommer man under sidemandsoplæring i et forløb over et par måneder, som sikrer, at man er helt tryg ved køretøjet og sine arbejdsopgaver.

Dermed får alle den samme viden og læring om: lastning, losning, ruter, biltyper og kundeservice – uanset hvem mentoren er.

I 2018 er mentorordningen blevet udrullet i vores to afdelinger Logistik og Produktion. Vi vil løbende udvikle mentorrollen og håber at kunne implementere ordningen i flere afdelinger på sigt.

IT-undervisning og digitalisering

Som alle andre er Dansk Retursystem også påvirket af den teknologiske og digitale udvikling, som i de kommende år også bliver hverdag på vores fabrikker. I den forbindelse er det vigtigt for os at tilbyde opkvalificering og faglig udvikling til alle medarbejdere, som har brug for det. Derfor har vi søsat et pilotprojekt med IT-undervisning for operatører og chauffører samtidig med, at vi gradvist digitaliserer relevante arbejdsopgaver

Vi har generelt et ønske om at udvikle os digitalt i Dansk Retursystem, således at alle i højere grad kan bruge IT i hverdagen.

Elever og lærlinge

I Dansk Retursystem vil vi også gerne tage ansvar for at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde elevansættelser til vores medarbejdere. I de første seks måneder af 2018 er seks af vores medarbejdere startet på uddannelse til industri- og procesoperatører, og fire yderligere vil starte på uddannelse i løbet af efteråret. Vi har i dag elever/lærlinge som er i gang med uddannelse til økonomi & administrationsmedarbejder, industri- og procesoperatør, automatiktekniker og godschauffør.