CSR-rapportering 1. halvår 2019

I 2019 rapporterer vi halvårligt på vores CSR-mål. Vi arbejder med tre områder: Cirkulær Økonomi, Mennesker og Samfund og Effektivitet.

CSR-rapportering 1. halvår 2019 - Mennesker og samfund

Reduktion af antal arbejdsulykker hos DRS med 50% i forhold til 2018

Generelt har vi haft meget få arbejdsulykker med fravær.

Mennesker og Samfund - CSR

Ingen arbejdsulykker hos underleverandører i forbindelse med opførsel af ny fabrik

Der har ikke været arbejdsulykker med fravær.

Mennesker og Samfund - CSR

Fastsætte konkrete mål for udbydertilfredshed for 2020

Der blev gennemført en udbydertilfredshedsmåling i slutningen af 2018 med et godt resultat. Det er ved at blive  vurderet, om det giver mening at gennemføre en ny måling allerede i 2019.

Mennesker og Samfund - CSR

Fokus på diversitet:

a) Involverende proces for at fastsætte kriterier for måling af diversitet

Status: Det interne projekt er igangsat.

b) Fastholde antal medarbejdere med særlige behov/eller under uddannelse på 15%

Status: I 1. halvår er der opnået 16%.

CSR-rapportering 1. halvår 2019 - Cirkulær økonomi

Mennesker og Samfund - CSR

God implementering af saft, juice, most og smoothies

Vi skal sikre en god implementering af saft, juice, most og smoothies, så producenter og importører får en oplevelse af at blive godt integreret i pantsystemet. Samtidig skal vi sikre, at de nye emballager bliver sendt til genanvendelse i et lukket kredsløb og på samme høje kvalitetsniveau som alle de andre dåser og flasker, vi håndterer.

Status august 2019

Implementeringen af juice- og saftprodukter sikres gennem det interne projektet ”Velkommen til saft og juice”. Efterlevelse af succeskriteriet: at fristen på fire uger for tilmelding af nye produkter er overholdt, vil først kunne vurderes ved årets udgang.

Pressemeddelelse om implementering af juice, saft, most og smoothies i pantsystemet.

Cirkulær økonomi - CSR

Forenkling af processen med at tilmelde nye produkter – også for de producenter og importører, der allerede er tilmeldt pantsystemet.

Der arbejdes fortløbende med at forbedre processen for tilmelding. Efterlevelse af succeskriteriet (fristen på to uger) vil først kunne vurderes ved årets udgang.

CSR-rapportering 1. halvår 2019 - Effektivitet

Cirkulær økonomi - CSR

Gebyrsænkning på 10% i forhold til 2018

Status: Er gennemført.

Effektivitet - CSR

Fastlæggelse af baseline og potentiale for reduktion af vandforbrug

Der er igangsat et projekt, hvor der gennemføres kortlægning af vandforbruget i afdelingerne i nord og vest.

Effektivitet - CSR

Alternative afleveringsmetoder gennem etablering af tre markedstest

Status: Sikres gennem projekt, hvor der testes tre leverandører.

Pantstationen på genbrugsstationen i Høje Taastrup er ombygget til en Drop & Go og er idriftsat.

Næste pantstation der ombygges er i Slagelse.

Læs mere: Udvikling af pantstationerne

Effektivitet - CSR

CSR-årsrapportering 2018

CSR-politikken er konkretiseret i målsætninger inden for Cirkulær økonomi, Mennesker & Samfund og Effektivitet. Hvert år sætter bestyrelsen sammen med direktørgruppen nye mål for vores CSR-arbejde inden for de tre områder. CSR-målene understøtter og spiller tæt sammen med vores strategi. Vores csr-mål og resultater i 2018 er beskrevet her.

CSR-rapportering 3. kvartal 2018 - Effektivitet

I Dansk Retursystem rapporterer vi hvert kvartal på vores CRS-mål. Vi arbejder med tre områder: Cirkulær Økonomi, Mennesker og Samfund og Effektivitet. I 3. kvartal 2018 rapporterer vi på Effektivitet.

Mindst 50 pct. af vores kunder benytter mobilbooking, CS-booking eller onlinebooking ved udgangen af 2018

Alle supermarkeder, købmænd, kiosker, tankstationer, kontorer, restauranter m.fl. tager imod tomme flasker og dåser med pantmærke. Butikker tager stort set imod alt med pant, mens fx restauranter kun håndterer det, som deres kunder og gæster drikker. Men alle har det til fælles, at sikre, at emballagerne bliver genanvendt til gavn for miljø og klima. De tomme emballager bliver hentet gratis af Dansk Retursystem.

For at effektivisere og smidiggøre afhentningen af flasker og dåser, arbejder vi med en vifte af digitale muligheder for booking, som kan imødekomme vores kunders forskellige behov.

Vi arbejder med tre digitale kanaler: mobilbooking, en online bestillingsformular på vores hjemmeside og vores CS-boks i butikkerne (som er en boks, der deler data mellem vores kunder og os).

Læs mere om de tre digitale bookingløsninger.

Effektivitet - CSR

Mindst 80% af udbyderne benytter udbyderportalen ved tilmeldinger i 2018

Når man skal sælge drikkevarer, som er omfattet pantsystemet, skal produkterne tilmeldes hos Dansk Retursystem. Vi sørger for, at produkterne får det rette pantmærke og stregkode samt bliver registreret i systemet. Det betyder, at flaskeautomaterne kan aflæse dem, og forbrugerne dermed får panten retur. Med Emballageregistrering.dk, som er en del af “Udbyderportalen” er tilmeldingen gjort mere effektiv og smidig for alle, hvilket mere end 80% allerede benytter sig af. Vi vil derfor fortsætte med at udvikle Udbyderportalen så flere processer forenkles og gøres digitale.

  • Målet er at 80% af producenter og importører i 2018 benytter digital tilmelding
  • Status i forhold til 3. kvartal er, at tæt på 90% benytter digital tilmelding

Læs mere om den digitale tilmelding gennem emballageregistrering.dk.

Effektivitet - CSR

Der gennemføres gebyrsænkninger i 2018 på gennemsnitligt 10% 

Med ansvaret for et af verdens bedste pantsystemer har Dansk Retursystem en naturlig forpligtelse til konstant at udvikle og effektivisere systemet til gavn for både kunder, forbrugere og miljøet.  

Dansk Retursystem er en cirkulær økonomisk, nonprofit virksomhed, og princippet er, at hver flaske og dåse skal bære sine egne omkostninger gennem systemet. Det betyder, at producenter og importører betaler et gebyr pr. emballage, de sender på markedet.  

Gebyret sættes på baggrund af materialevalg, størrelse af den enkelte flaske eller dåse og afspejler emballagens indtægter og udgifter.
 

  • Målet i 2018 er en gebyrsænkning på gennemsnitlig 10%. 
  • Status i 3. kvartal er, at gebyrerne fra 1. juli 2018 i gennemsnit er sænket med 20%

Læs mere om gebyrsænkninger i 2018

Effektivitet - CSR

CSR-rapportering 2. kvartal 2018 - Mennesker og samfund

I Dansk Retursystem rapporterer vi hvert kvartal på vores CRS-mål. Vi arbejder med tre områder: Cirkulær Økonomi, Mennesker og Samfund og Effektivitet. I 2. kvartal 2018 rapporterer vi på Mennesker og Samfund.

Høj kundetilfredshed og systematisk kunde-klageproces

I Dansk Retursystem har vi en høj kundetilfredshed på 84 pct.  Det er vi stolte af, men vi kan altid blive bedre. Vores mål for 2018 er at etablere en systematisk kunde-klageproces, så vi sikrer, at kunderne får samme behandling uanset, hvor i organisationen, klagen indløber. Projektet har været et samarbejde mellem tre af vores afdelinger Kundeservice, Logistik og Kunderådgivning.

Læs mere om hvordan der etableres en systematisk kunde-klageproces på tværs af organisationen i 2018.

Mennesker og Samfund - CSR

Dansk Retursystem er i kontakt og dialog med 50.000 børn og lærere

Dansk Retursystem spiller en vigtigt samfundsmæssig rolle. Vi tror på, at jo mere vi alle sammen ved om klima, genanvendelse og cirkulær økonomi des lettere er det for både voksne, unge og børn at forstå, at det ikke er ligegyldigt, om vi afleverer vores tomme flasker og dåser retur. Det gør en forskel.

Derfor vil vi som miljøvirksomhed gerne udbrede vores viden om klima og genanvendelse, og for os er børn en vigtig målgruppe.

Vores mål er i 2018, at Dansk Retursystem er i kontakt og dialog med 50.000 børn og lærere.

Læs mere om Kontakt og dialog med børn og lærere her.

Mennesker og Samfund - CSR

Vi har i 2018 et mål om, at minimum 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse.

Det er altafgørende for menneskers trivsel at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og netop dét kan være svært for personer med særlige støttebehov. Vi har også fokus på livslang udvikling og læring, fordi det er med til at fastholde og skabe muligheder for medarbejdere både i virksomheden og på arbejdsmarkedet generelt

Derfor arbejder vi tæt sammen med kommuner, skoler, uddannelsescentre, organisationer og samarbejdspartnere om udvikling af vores medarbejdere og muligheden for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.

Læs mere om målet: Minimum 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse

Mennesker og Samfund - CSR

Værktøjet for måling for producenter og importørers tilfredshed

Værktøjet for måling af producenter og importørers tilfredshed forventes udarbejdet inden årets udgang, så den er klar til implementering i 2019.

Mennesker og Samfund - CSR

Vi stiller krav til vores leverandører om, at der arbejdes systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø på vores byggeplads til ny fabrik, og vi vil løbende følge op på kravene.

I Dansk Retursystem lægger vi stor vægt på arbejdsmiljø. Derfor er det en selvfølge, at vi prioriterer sikkerhed og arbejdsmiljø højt på byggepladsen for vores nye fabrik i Høje Taastrup. Da vi har udpeget totalentreprenøren til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator, har vi i udbudsmaterialet beskrevet kravene til arbejdsmiljøet under opførslen af den nye fabrik.

Læs om krav til godt arbejdsmiljø på byggepladsen for ny fabrik.

Mennesker og Samfund - CSR

CSR-rapportering 1. kvartal 2018 - Cirkulær økonomi

I Dansk Retursystem rapporterer vi hvert kvartal på vores CRS-mål. Vi arbejder med tre områder: Cirkulær Økonomi, Mennesker og Samfund og Effektivitet. I 1. kvartal 2018 rapporterer vi på Cirkulær Økonomi.

Fortsat høj returprocent

I 2017 afleverede danskerne for tredje år i træk 9 ud af 10 flasker og dåser med pant. Det er en af verdens højeste returprocenter, og i Dansk Retursystem glæder vi os over, at det er lykkedes at fastholde niveauet, samtidig med at andelen af engangsemballager på markedet stiger.

I 2018 forventer vi, at vi sammen med danskerne som minimum opnår en lige så høj returprocent. For vores del tester vi derfor en ny måde at aflevere pant på og fortsætter vores kampagneaktiviteter.

Læs mere om returprocenten.

Cirkulær økonomi - CSR

Implementering af ny gerbyrmodel

I 2018 vil vi implementere en ny model, der regulerer gebyrerne for håndtering af engangsemballager, der indsamles, sorteres og sendes til genanvendelse. Det betyder, at de samlede gebyrer falder med 10 %. Gebyrerne afspejler dét, den enkelte emballage koster at håndtere gennem systemet, og den værdi materialet har, når det sælges videre til genanvendelse.

De nye gebyrer implementeres fra 1. juli 2018.

Efter møder med producenter og importører imødekom Dansk Retursystem et ønske om at udskyde implementeringen af de nye gebyrer fra 1. januar 2018 til 1.juli 2018.

Dansk Retursystem er en non-profit virksomhed, som drives cirkulært økonomisk og på lang sigt er målet, at virksomheden kan drives 100 % cirkulært. Det mål kommer vi nærmere med justeringen af gebyrerne.

Læs mere om implementeringen af den nye gebyrmodel.

Cirkulær økonomi - CSR

Svanemærket kantine på vej

De officielle miljømærker Svanen og EU-Blomsten er pejlemærker for Dansk Retursystems grønne indkøb. Derfor er vi medlem af netværket ’Miljømærket indkøb’, hvor vi spiller en aktiv rolle og rapporterer vores indkøb.

I 2018 arbejder vi målrettet på, at mindst 30 procent af indkøbene er miljømærkede. Derfor er vi blandt andet godt i gang med at forberede vores kantine i Hedehusene på at blive svanemærket.

Læs mere om svanemærket kantine.

Cirkulær økonomi - CSR