Har du viden eller begrundet mistanke om, at der foregår ulovligheder i forbindelse med Dansk Retursystems virksomhed. Så vil vi gerne høre om det.

Dansk Retursystem er alle danskeres pantsystem, og vi vil gerne være både en ansvarlig  arbejdsplads og en troværdig, åben og ansvarlig virksomhed. Derfor har vi en whistleblower-ordning. Her kan du anonymt indberette alvorlige problemer i forbindelse med Dansk Retursystems virksomhed.

Det kan bl.a. handle om:

  • Alvorlig økonomisk kriminalitet som fx bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Svindel med pantsystemet
  • Miljøforurening
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Alvorlige forhold mod ansatte som fx vold eller seksuelle krænkelser.

Alle kan indberette, uanset om du er forbruger eller kunde, leverandør eller medarbejder. Oplysninger til whistleblower-ordningen skal gives i god tro. Det vil sige, at man ikke bevidst må give urigtige eller vildledende oplysninger.

Dansk Retursystems whistleblower-ordning er godkendt af Datatilsynet.