Effektivitet hos Dansk Retursystem

Dansk Retursystem skal drive en effektiv virksomhed indenfor rammerne af pantbekendtgørelsen. Det betyder, at vi altid vil agere omkostningsbevidst, kvalitetsbevidst og inden for rammerne af den tredobbelte bundlinje.

Dansk Retursystem vil altid sikre og fastholde et driftssikkert og tidssvarende pant- og retursystem. Det indebærer især en korrekt og transparent pantudbetaling og gebyrafregning, lige behandling af vores interessenter og risikostyring af vores aktiviteter.

I forhold til effektivitet vil Dansk Retursystem:

  •  Skabe et brugervenligt, omkostningsbevidst pant- og retursystem af høj kvalitet
  •  Udvikle innovative løsninger, som er attraktive og brugervenlige
  •  Sikre høj datasikkerhed og forebygge misbrug og svindel
Effektivitet - CSR

CSR-mål for Effektivitet i 2019

  • I 2019 skal vi sænke gebyrerne med yderligere 10% i forhold til 2018
  • Vi vil arbejde på at reducere CO2-aftrykket fra vores egen drift. Målet defineres i løbet af 2019.
  • I 2019 vil vi se nærmere på vores vandforbrug, så vi får et bedre og mere detaljeret kendskab til, hvor og til hvad vi bruger vand. Når vi kender baseline, sætter vi mål for reduktion af vores vandforbrug.
  • Vi vil etablere tre markedstest for, hvordan forbrugerne kan aflevere deres dåser og flasker på nye måder.

CSR-mål for Effektivitet i 2018