Dansk Retursystems CSR-politik udstikker retningen for virksomhedens aktiviteter i relation til den tredobbelte bundlinje – det vil sige et balanceret forhold mellem mennesker, miljø og økonomi.

Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed, som løser en samfundsansvarlig opgave. CSR, og herunder cirkulær økonomi, er derfor et naturligt og nødvendigt omdrejningspunkt for vores aktiviteter.
Dansk Retursystem vil være helhedsorienteret, så der er balance mellem økonomisk effektivitet, miljøansvar og hensynet til samfund og interessenter.

Som miljøvirksomhed søger Dansk Retursystem at skabe optimale betingelser for en ansvarlig håndtering af danskernes brugte dåser og flasker. Det sker gennem:

  • bedst mulig genanvendelse af råstoffer efter principperne om cirkulær økonomi
  • høj tilfredshed blandt alle vores interessentgrupper
  • en økonomisk effektiv, tilgængelig og transparent forretning

Grundlaget for vores CSR- og kvalitetsarbejde er, at vi overholder lovgivning og regulativer, CSR-standarden DS 49001 samt internationale normer for samfundsansvar og menneskerettigheder.

____________________________________________________________________________________________________

Den tredobbelte bundlinje består af miljø, mennesker og økonomi, og er et udtryk for et holistisk syn på virksomhedens drift og udvikling.

Vores primære interessenter er: forbrugere, myndigheder, bestyrelse (herunder: ejere, udbydere, kunder), leverandører og medarbejdere.

CSR-målsætninger

Vores CSR-politik bliver gjort konkret gennem tre målsætningsområder. Du kan læse mere om de tre områder her: Cirkulær Økonomi, Mennesker og Samfund, Effektivitet.