Dansk Retursystem blev CSR-certificeret i december 2018 efter den danske CSR-standard DS 49001.

Det betyder at vi har opbygget og driver et ledelsessystem, som svarer til de ledelsessystemer, der findes for bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Kernen i vores ledelsessystem er seks sidestillede politikker:

Politikkerne er underbygget af en række tværgående retningslinjer. Og CSR-indsatsen i praksis er beskrevet i instrukser mv., som er udarbejdet af dem, som skal bruge dem i dagligdagen.

CSR-ledelsessystemet skal sikre:

  • At vi tager et vægtet hensyn til miljø, mennesker og økonomi
  • At vi har ensartethed og struktur i den måde vi udfører vores arbejdsopgaver og funktioner på
  • At vi løbende arbejder med forbedringer og kvalitet

Samlet set understøtter CSR-ledelsessystemet vores virksomhedsstrategi og er dermed til glæde for medarbejdere, kunder, forbrugere og alle vores andre stakeholders.