Næsten alle supermarkedskæder har en procedure for, hvordan deres butikker håndterer tomme flasker og dåser og udbetaler pant til kunderne. Det sker typisk via flaskeautomaten og vores udstyr i flaskerummet.

Flaskeautomaten skal I selv anskaffe. Dansk Retursystem vejleder om krav til den. Kamera og central styreenhed i automaten låner I gratis af os. Vi yder også gratis service, hvis der er fejl eller problemer med teknikken. Service foregår ofte direkte og hurtigt over telefonen.

Bag flaskeautomaten kan I samle tomme flasker og dåser i  komprimatorkar.

Komprimatoren maser plastikflasker og dåser med det samme, så de fylder mindst muligt hos jer. Komprimatoren tager ikke glasflasker. Den er velegnet, hvis I har rigtig mange flasker og dåser. For at få komprimator skal I have:

  • plads til komprimator i flaskerummet
  • plads til at opbevare fyldte kar indendørs eller i aflåst gård
  • mindst 100.000 flasker og dåser om året

I betaler en månedlig leje for et anlæg til komprimatorkar. Prisen afhænger af, hvor mange flasker og dåser I modtager. Det er gratis, hvis I har mere end 310.000 om året. Prisen bliver justeret en gang om året. Derudover betaler i 1.200 kroner plus moms i depositum pr. komprimatorkar. I får pengene retur, når vi modtager et fyldt komprimatorkar.

Pris for leje af komprimatoren maser plastikflasker og dåser med det samme. 2019-2020.