top_laver_emballage

Bauxit, råolie og flodsand er de råstoffer, man fremstiller dåser og flasker af helt fra begyndelsen

Hver dag omgiver vi os med ting uden at tænke over, hvor de egentlig kommer fra. Sådan er det nok også med dåser og flasker.

En dåse er lavet af aluminium. Det er et metal, som primært består af bjergarten bauxit, der findes i fx Australien, Brasilien, Kina og USA. Otte procent af jordskorpen består af bauxit, så der er rigeligt af det, men for at få 1 kilo aluminium skal man udgrave fire gange så meget bauxit. Det omdanner man til aluminium i en kemisk proces. Det kræver 95 procent mere energi end at smelte eksisterende aluminium om til nyt.

En flaske af plastik er hovedsaglig lavet af råolie, som bliver hentet op fra havbunden og raffineret i store anlæg i fx Norge, Sverige og Tyskland. Den meste råolie i verden bliver brugt til benzin og andre brændstoffer, og kun 5 procent går til at producere plastik. Til 1 kilo plastik skal man bruge 2 kilo råolie. Verden har kun en vis mængde råolie, som ikke bare kan fornys. Det tager mellem 10 og 60 millioner år at danne råolie i jorden.

Glas til flasker er skabt af fint flodsand fra fx Belgien. Det smelter man ved høje temperaturer med kalk og soda, så glasset holder bedre. Man bruger 1,2 kilo råstoffer til at producere 1 kilo glas.