tema3-temaBåde træer og planter har brug for CO2 for at vokse. Det er en del af den proces, vi kalder fotosyntesen. Planter optager luftens CO2 og udleder ilt (O2). Når dyr og mennesker trækker vejret, bruger vi O2 fra luften, men vi udleder CO2 igen, fordi der dannes CO2, når mad nedbrydes til energi i kroppen. På den måde er der balance i tingene. Naturen er et godt eksempel på, at råstofferne kan bruges igen og igen uden at lave nye. Naturen har altid brugt sine egne råstoffer i et lukket kredsløb.

Et smart system

Vores jord har eksisteret i ca. 5 milliarder år og har sin egen smarte måde at genanvende råstoffer på. Kig på æbletræet om foråret. Det er fuldt med blomster. Det er det samme som råstoffer. Blomsterne bestøves af bier, får næring fra jorden og CO2 fra blandt andet os. Langsomt bliver blomsterne til æbler. Det er råvaren.

Æblerne bliver spist og giver næring og energi til os mennesker. De æbler, vi ikke får plukket, ender på jorden – og rådner. Nogle af os tænker nok, at rådne æbler er affald. Men nej. De rådne æbler er blevet til et festmåltid for dyr og insekter, der får næring og energi fra blandt andet rådne æbler. Samtidig giver de rådne æbler næring til træer og naturen i det hele taget, så træet kan lave nye blomster til næste år.

Affald er skrottet

I naturens eget retursystem findes der ikke affald. Alt har værdi og kan genanvendes. Den ilt, mennesker og dyr får fra træerne, bliver til CO2, som træerne kan bruge. Ligesom frugterne bliver til næringsstoffer, som træet kan bruge til at vokse og blomstre på ny.

Naturen er en god læremester, og naturens egne processer kan være med til at løse mange af de klimaudfordringer, vi har i dag. Hvis vi bruger mindre og genbruger flere råstoffer i stedet for at smide dem ud, belaster vi klimaet og vores jord mindre. Blandt andet fordi det ofte kræver mindre energi at genanvende end at producere nyt. Derfor udleder vi mindre CO2, når vi genanvender.

Når du afleverer dåser og flasker i flaskeautomaten i stedet for at smide dem væk, gør du brug af de samme processer, som sker i naturen. De materialer, som dåser og flasker er lavet af, kan indgå i et kredsløb, fremfor at ende som affald. Alle de dåser og flasker, der havner i flaskeautomaten, bliver smeltet om til nye flasker og dåser eller emballager til fødevarer. Der bliver stort set ikke noget affald.

Er du klar?

Gå på opdagelse i naturens eget retursystem. Løs opgaven ved at følge linket til højre.

God fornøjelse!