tema1-aktivitetCO2 er den drivhusgas, som vi forbruger mest af i hverdagen, og det er den, der er den største årsag til, at Jorden bliver varmere. Nu skal vi undersøge vores eget CO2 udslip. Eller i hvert fald en del af det: Den vi udleder, når vi skal til og fra skole.

I kan bruge skemaet til jeres udregninger og lommeregneren på jeres mobiltelefon.

Aktivitet 1 – Skolevejen

Her skal I skrive en masse ting ned, så hold tungen lige i munden.

Skriv ned, hvor mange km I hver især bor fra skolen?
Skriv også ned, hvordan I normalt kommer til og fra skole?

Aktivitet 2 – Transport og CO2

Her kan I se, hvor meget CO2 de forskellige transportmidler udleder.  Kig på tallene fra opgave 1 og beregn jeres samlede CO2 udslip

  • Gå = 0 g CO2 pr. km
  • Cykel = 0 g CO2 pr. km
  • Bil = 126 gr. CO2 pr. km
  • Bus= 83 g CO2 pr.km
  • Tog = 25 -52 g CO2 pr. km (brug gennemsnitstallet: 39 g)

Aktivitet 3 – Hvor meget CO2?

Hvor meget CO2 udleder I på et år?

Regn med, at der er 200 skoledage på et år. Husk at I også skal hjem fra skole igen.

Aktivitet 4 – Brug mindre CO2

Kan I ændre jeres vaner og nedsætte jeres CO2 udslip til og fra skole? Hvor meget CO2 vil I samlet set spare?