tema5-aktivitet

Det hedder lineær økonomi, når vi køber nye produkter og smider ud, når vi ikke længere kan bruge dem. En anden måde at gøre det på, er at genanvende materialerne (ressourcerne) eller designe vores ting på en smart måde, så hver enkelt del kan bruges på ny i stedet for at ende som affald. Det kaldes cirkulær økonomi og betyder, at tingene bruges igen og igen.

Aktivitet 1 – Skil tingene ad

Nogle ting er enklere at genavende, fordi de kun består af ét materiale.  Vi er allerede rigtig gode til at genanvende flasker, dåser og plastikflasker. Men hvis I ”skiller” tingene ad, kan det også godt lade sig gøre med mere komplicerede ting. Prøv fx at se på jeres sko.

Hvor mange forskellige materialer (ressourcer), tror I den er lavet af?
Skriv jeres forslag på et papir eller på mobilen

Aktivitet 2 – Let eller svært at genanvende

En sko kan bestå af få eller mange materialer, men typisk af fx læder og plastik, som skal skilles ad før det kan genanvendes.

Hvorfor tror I det er lettere at genanvende ting, som består af et enkelt materiale, som fx dåser, end at genanvende fx, en opvaskemaskine?

I dag har mange virksomheder også set ideen i at genanvende. Tøjfirmaer bruger dit gamle tøj, reparerer det, og med små, eller nogen gange større ændringer, giver de tøjet nyt liv. Et andet firma laver løbesko af plastik de har samlet op fra havet. Man arbejder også med genanvendelse i byggeindustrien. Hvor man prøver at bygge husene sådan, at man kan bruge delene igen, hvis huset engang skal rives ned.

Aktivitet 3 – Hvordan kan I selv genanvende?

Kan I se idéen i at genanvende?

Prøv at tegne, skrive ned eller tage et billede af en ting eller et materiale som I gerne vil genanvende. Hvis I skulle lave en model for en cirkulær økonomi, hvor det materiale indgår, hvordan skulle den så se ud?