top_daaserydderen

Vores undervisningsmateriale om genanvendelse til børn i 2. – 4. klasse indeholder onlinespil, aktiviteter, quiz, fagbog og lærerguide.

Tom Dåse og hans genan-venner er hovedpersonerne i Dåserydderen, der lærer børn i 2. – 4. klasse, hvorfor man skal smelte tomme dåser og flasker om til nye.

Dåserydderen er et grundigt og varieret materiale, der kan kombineres på kryds og tværs, så det passer til din klasse, og den tid du vil bruge. Det kan være specifikt i natur/teknologi eller suppleret med idrætstimer, understøttende undervisning, temadage og tværfaglig emneuge.

Dåserydderen opfylder nogle af de faglige mål for faget natur/teknologi,  indeholder forslag til bevægelsesaktiviteter og en evalueringsquiz. Derudover kan undervisere få hjælp til at planlægge et forløb.